Home

Stichting Artiesten Belangen Centrum heeft als doel: verder professionaliseren van de entertainmentbranche zodat artiesten, muzikanten & performers het beste in zichzelf kunnen ontwikkelen. 

Stichting Artiesten Belangen Centrum wil haar doelstellingen bereiken door

* het organiseren van beroepsondersteunende activiteiten
* inzetten van haar deskundigheid op beleidsbepalend niveau
* het geven van vakgerichte informatie
* een ontmoetingspunt te zijn
* het bestrijden van plagiaat
* kwaliteitsgarantie te bieden
* deskundigheid te bevorderen

Servicedesk

Stichting Artiesten Belangen Centrum streeft ernaar om haar kennis, ervaring en expertise in verschillende vormen voor anderen ter beschikking te stellen. Een van de targets is om samen met andere organisaties een aparte Artiesten-servicedesk op te zetten. Een spreekuur of consult aan huis hoort tot de mogelijkheden. Stichting Artiesten Belangen Centrum werkt hard om ook in de voorwaardenscheppende sfeer verbeteringen te bewerkstelligen. Zo is er een mogelijkheid gecreëerd om met notariële ondersteuning ideeën en concepten te registreren in het kader van het auteursrecht. Daarnaast is er ook een exclusief verzekeringspakket ontwikkeld wat uniek is in West Europa. Het betreft o.a. collectieve boekingsverzekering, collectieve bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en een collectieve cascoverzekering. Meer info daarover vindt u op deze website. Daarnaast kan Stichting Artiesten Belangen Centrum bemiddelen bij conflicten en beroepsondersteunend advies en informatie verstrekken.

Meldpunt   

Er bewegen zich veel verschillende soorten bedrijven en ondernemingen in de “artiestenbusiness”, waarbij de belangen soms haaks op elkaar staan. Het maakt de branche gecompliceerd en de bijbehorende geldstromen en belangen ondoorzichtig. In het bedrijfsleven en bij allerlei brancheorganisaties worden zgn. zwarte lijsten gehanteerd.
Het ABC neemt het voortouw om door middel van een meldpunt de entertainmentbranche veel transparanter en inzichtelijker te maken. Bij het ABC-meldpunt kunnen zowel positieve als negatieve ervaringen, wanpraktijken, onbetrouwbare cowboys/charlatans of zaken die de fatsoensnormen overschrijden, aangemeld worden.  

Vakgerichte informatie

Stichting Artiesten Belangen Centrum heeft een 1 op 1 samenwerking met PerformersPlatform.nl, een kennisbank waar je allerlei informatie vind die belangrijk is om als artiest aan het werk te gaan en te blijven. Het legt de focus op vakgerichte informatie en voorlichting over o.a. starten als artiest, fiscale positie van de artiest, juridische en fiscale helpdesk, contract en leveringsvoorwaarden. Dit onafhankelijk online platform biedt tevens een community waar alle artiesten met elkaar in contact kunnen komen,

Het creëren van een grote vindbaarheid onder je opdrachtgevers, de promotie en het oplossen van typische artiestenproblemen, kost allemaal erg veel tijd en moeite. Het Performers Platform is er om dat werk uit handen te nemen, zodat artiesten zich echt bezig kunnen houden met artiest zijn.

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen binnen het Performersplatform kun je jezelf gratis opgeven voor de mailinglijst door hier te klikken.