Meldpunt


Transparant maken van de entertainmentbranche

Stichting Artiesten Belangen Centrum (ABC) wil haar doelstellingen en actiepunten vertalen naar simpele en concrete voorbeelden. De input van artiesten, muzikanten en andere performers is daarbij essentieel. Het ABC streeft ernaar om haar kennis, ervaring en expertise in verschillende vormen voor andere ter beschikking te stellen. We willen graag horen wat de behoeftes zijn die leven binnen de entertainmentbranche. Om alle verhalen, ervaringen en meningen bij elkaar te brengen hebben we hier de mogelijkheid van een meldpunt gecreëerd.

ABC neemt voortouw

Er bewegen zich veel verschillende soorten bedrijven en ondernemingen in de “artiestenbusiness”, waarbij de belangen soms haaks op elkaar staan. Het maakt de branche gecompliceerd en de bijbehorende geldstromen en belangen ondoorzichtig. Helaas opereren in deze bedrijfstak ook een aantal partijen/individuen die zich niet houden aan afspraken, niet (op tijd) betalen, contracten zomaar naast zich neerleggen, mensen onder druk zetten (chanteren) en/of over andermans rug zoveel mogelijk geld proberen te verdienen. Als je dat overkomt vieren frustraties en woedegevoelens hoogtij. Je wilt het van de daken schreeuwen om het onrecht bekend te maken en anderen daarvoor te waarschuwen. In het bedrijfsleven en bij allerlei brancheorganisaties worden zgn. zwarte lijsten gehanteerd. Het ABC neemt het voortouw om door middel van een meldpunt al dat soort ervaringen, wanpraktijken, onbetrouwbare cowboys/charlatans en zaken die de fatsoensnormen overschrijden, bij elkaar te brengen en inzichtelijk te maken zodat onze branche veel transparanter wordt.