Negatieve ervaringen

Het is wettelijk toegestaan in de strijd tegen wangedrag en fraude om elkaar over deze zaken te informeren. Ondernemers, bedrijven en bedrijfstakken kunnen daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Wij als stichting nemen het voortouw om door middel van dit meldpunt elkaar te informeren en te waarschuwen met als doel de “artiestenbusiness” inzichtelijker en transparanter te maken.

U kunt hier berichten plaatsen en uw ervaringen delen om anderen te waarschuwen en te beschermen tegen die personen, bedrijven en/of instanties waarmee u slechte ervaringen heeft opgedaan. Dit kan zijn in de sfeer van betalingen, maar ook over afspraken, hoe je behandeld wordt of andere zaken die de fatsoensnormen overschrijden.

Iedereen mag ervaringen plaatsen maar alleen donateurs kunnen deze bekijken!

Aanmelden:
Geef een duidelijke omschrijving van uw reden voor de aanmelding. Vermeld daarbij uw eigen contactgegevens (naam/mailadres). Anonieme aanmeldingen worden niet geplaatst. Wil iemand meer informatie over de redenen waarom deze persoon/bedrijf vermeld staat, dan moet men contact kunnen opnemen met de persoon die de melding heeft geplaatst.

Afmelden/verwijderen:
Vermeldingen waar na 5 jaar geen reacties of aanvullingen op zijn gegeven, worden na die termijn verwijderd.
[ninja_form id=6]