Verbeterpunten

Hier kunt u aangeven waar regels, reglementen, procedures en wetgeving niet kloppen en/of met elkaar in conflict zijn. Ook ideeën en voorstellen om te komen tot administratieve verlichting, belastingvereenvoudiging, ondernemersvoorzieningen enz. horen wij graag. U kunt hier bouwstenen aanleveren waar wij, samen met overheden, vakbonden en andere belangenorganisaties,  aan kunnen werken om verbeteringen binnen te entertainmentbranche te bewerkstelligen.

Iedereen mag ervaringen plaatsen maar alleen donateurs kunnen deze bekijken!

[ninja_form id=7]