Aanvragen

TERMIJN

Het betreft een doorlopend verzekeringspakket. Als uw contractstermijn van uw verzekering verstrijkt loopt uw verzekering wel door, maar de contractstermijn is dan altijd één jaar.

OPZEGGEN

U kunt op ieder door u gewenst moment de verzekering SCHRIFTELIJK opzeggen. Er geldt wel een opzegtermijn van één maand. Zonder opzegging zal de verzekering dus telkens automatisch met 1 jaar worden verlengt. Wanneer u opzegt en u heeft al de premie vooruit betaald, dan krijgt u natuurlijk terug wat u te veel heeft betaald.

PREMIEBETALING

De premiebetaling loopt gelijk met het kalenderjaar, dus van 1 jan. t/m 31 dec. De eerste premiebetaling wordt berekend vanaf de ingangsdatum t/m 31 dec. van hetzelfde kalenderjaar. Vervolgens wordt de premie berekent voor een heel kalenderjaar. De facturen voor de verzekeringspremies komen altijd eind van het kalenderjaar voor het jaar daarop. Dat is dus de dure decembermaand. Houd u daar rekening mee en reserveer tijdig het bedrag voor uw verzekeringspremie!

Houd er rekening mee dat verzekeringsmaatschappijen als volgt redeneren:
NIET BETAALD = NIET VERZEKERD!
Gelieve dus per ommegaande de factuur voor je verzekeringspremie te voldoen.

FORMULIER

Nadat u bovenstaand aanvraagformulier via deze website heeft ingevuld en verzonden krijgt u een bevestiging van uw aanmelding. Daarnaast wordt aan u gevraagd onderstaand formulier te downloaden, uit te printen, in te vullen en rechtstreeks op te sturen naar de Nationale Nederlanden.

In het kader van de sanctiewet hebben de verzekeringsmaatschappijen voortaan een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier nodig. Een aanvraagformulier is nodig voor élke nieuwe klant en élke verzekering. Indien er meerdere verzekeringen tegelijk aangevraagd worden kan dat op een gecombineerd aanvraagformulier.

De dekking gaat normaliter pas in zodra de verzekeringsmaatschappij Nationale Nederlanden de gelegenheid heeft gehad een risico en een klant te kunnen beoordelen. Er geldt een voorlopige dekking vanaf het moment van doorgifte, maar als uit de aanvraag blijkt dat de verzekeringsmaatschappij de klant niet wil accepteren of geaccepteerd zou hebben dan vervalt die dekking. Dat moeten dan wel bijzondere omstandigheden zijn zoals een ongebruikelijk schadeverleden of strafrechtelijk verleden.

Download hier Aanvraagformulier_AVB_-_Aansprakelijkheidsverzekering_Bedrijven_(82-20.1504)

Voor gecombineerde verzekeringen download hier  Aanvraagformulier_ZCB_114-20_1412

Postadres
U kunt post aan Nationale-Nederlanden adresseren aan het volgende adres:
Nationale-Nederlanden
Postbus 93604
2509 AV Den Haag