Bestuur

 

Directeur: Roel van Dongen

Geboren 1953 te Breda, heeft ruim 10 jaar gewerkt in een ortho-pedagogisch internaat als groepsleider voor moeilijk opvoedbare jongeren. Van 1988 tot 2008 is hij beroepsmatig pantomime- en animatiespeler met internationale referenties, werkend onder de artiestennaam Roelino. Heeft ruim 25 jaar als muzikale clown professioneel kindershows gedraaid onder de naam Duo TWEEVOUD. Momenteel geeft hij o.a. workshops op het gebied van non-verbale communicatie en is rollenspelacteur bij een theatergroep die educatieve schoolvoorstellingen verzorgt.

“Door de verhalen van collega’s tijdens de vele wachturen in de kleedkamers ontdekte ik dat er een grote behoefte bestond om van elkaar te horen hoe je jezelf het beste kan organiseren om te overleven in de schijnwereld van glitter & glamour. Velen wisten van niks en waren overgeleverd aan bemiddelaars en managers waarvan menigeen onbetrouwbare profiteurs bleken te zijn. Talentvolle artiesten gingen failliet omdat ze niet zakelijk georienteerd waren terwijl anderen weer ten onder gingen aan “sex, drugs en rock & roll…”
Reden genoeg voor mij om proberen wat structuur te brengen in een wereldje van creatieve, getalenteerde, hartelijke en warme persoonlijkheden en egocentrische individuen”.

In 1999 is hij initiatiefnemer en medeoprichter van het Artiesten Belangen Centrum ABC en sinds jan. 2001 heeft hij de functie van directeur binnen de vereniging. Roel heeft zijn ervaring en expertise goed weten te gebruiken om van een spontaan initiatief een landelijk erkende brancheorganisatie te maken. Na 16 jaar heeft hij het hele proces geïnitieerd en begeleid naar de huidige stichtingsvorm. Meer info over Roel zie RoelvanDongen.nl

 

Voorzitter: Nico Prins (voorzitter@artiestenbelangen.nl)

Niet alleen als artiest, maar ook als mens geloof ik in de kracht van collectief denken. Klinkt een beetje vreemd uit mijn mond, want de meeste artiesten zijn juist individualisten met een heel eigen bevlogenheid en eigengereidheid. Maar dat houdt niet in dat je ook individueel moet denken! In onze westerse wereld, waar ons van jongs af aan geleerd wordt individueel te denken, plukken we nu de vruchten van deze doctrine en die zijn helaas niet zoet.

Als artiest probeer je altijd een stukje schoonheid te brengen, een glimlach op een gezicht te toveren of een traan te ontlokken, een veeleisende roeping. Veelal zijn het bevlogen mensen die dat doen. Binnen het ABC zit de potentie om met de leden af en toe je bevlogenheid te delen, het gevoel te hebben dat je collega’s hebt en misschien, maar dat is de idealist in mij, een stukje collectief denken te voelen met mensen die eenzelfde bevlogenheid en passie hebben voor het vak. Meer info over Nico zie Verhalenboot.nl

 

Secretaris: Leon Lutterman (secretaris@artiestenbelangen.nl)

Geboren in 1961 in Eindhoven. Via het schoolcabaret en studie theaterwetenschap in het impresariaat terecht gekomen. Bij dat impresariaat zelf uitgegroeid tot de succesvolste act. In 1993 richtte ik troubadourservice op. Ik kon op dat moment goed leven van mijn optredens. Ik kan dat nog steeds, maar omdat de pensioenregeling voor artiesten er nog niet is geef ik ook een aantal dagen in de week les als leraar Nederlands op een Middelbare School in Hilversum. Bij mijn 5 jarige artiestenjubileum in 1998 nodigde ik alle mij bekende troubadours in Nederland uit voor een samenzijn. Deze genoeglijke avond mondde uit in de oprichting van het Troubadoursgilde der lage landen. Omdat er nog steeds geen betere is gevonden ben ik nog steeds de voorzitter van dit muzikale gilde. Uit dien hoofde ben ik in beeld gekomen bij de andere artiesten. Zo ook bij het ABC.

In het ABC kan ik ook mijn ervaring kwijt die ik opdeed als gemeenteraadslid van Eemnes. ABC is toch meer een organisatie die probeert op allerlei vlak iets te bereiken voor artiesten. Een pensioenregeling of een CAO zijn daar een goed voorbeeld van. Het is jammer dat de artiesten nog niet door een grote organisatie vertegenwoordigd zijn. Binnen de vakgroep artiesten is er nog grote versnippering. Ik voel het als mijn taak om daar wat aan te doen, zeker omdat het aantal artiesten nog steeds in geen verhouding staat tot bijvoorbeeld leraren, mensen in de verzorging of de ambtenaren. Zo’n “kleine”club zou relatief gemakkelijk groot te vertegenwoordigen moeten zijn. Meer info over Leon zie Troubadourservice.nl