Home

Stichting Artiesten Belangen Centrum heeft als doel: verder professionaliseren van de entertainmentbranche zodat artiesten, muzikanten & performers het beste in zichzelf kunnen ontwikkelen. 

Stichting Artiesten Belangen Centrum wil haar doelstellingen bereiken door

* het organiseren van beroepsondersteunende activiteiten
* inzetten van haar deskundigheid op beleidsbepalend niveau
* het geven van vakgerichte informatie
* een ontmoetingspunt te zijn
* het bestrijden van plagiaat
* kwaliteitsgarantie te bieden
* deskundigheid te bevorderen

Servicedesk

Stichting Artiesten Belangen Centrum streeft ernaar om haar kennis, ervaring en expertise in verschillende vormen voor anderen ter beschikking te stellen. Een van de targets is om samen met andere organisaties een aparte Artiesten-servicedesk op te zetten. Stichting Artiesten Belangen Centrum werkt hard om ook in de voorwaardenscheppende sfeer verbeteringen te bewerkstelligen. Zo is er een mogelijkheid gecreëerd om met notariële ondersteuning ideeën en concepten te registreren in het kader van het auteursrecht. Daarnaast was er ook een exclusief verzekeringspakket ontwikkeld wat uniek was in West Europa met o.a. een collectieve boekingsverzekering, collectieve bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en een collectieve cascoverzekering. Helaas is dit verzekeringspakket door de betreffende verzekeringsmaatschappij bij aanvang van de corona=crisis gecanceld. Daarnaast kan Stichting Artiesten Belangen Centrum bemiddelen bij conflicten en beroepsondersteunend advies en informatie verstrekken. Ook een spreekuur of consult aan huis hoort tot de mogelijkheden.

Meldpunt   

Er bewegen zich veel verschillende soorten bedrijven en ondernemingen in de “artiestenbusiness”, waarbij de belangen soms haaks op elkaar staan. Het maakt de branche gecompliceerd en de bijbehorende geldstromen en belangen ondoorzichtig. Het is heel moeilijk om het “kaf van het koren te scheiden”.

Om aan de behoefte te voldoen elkaar te informeren over misstanden worden in het bedrijfsleven en bij allerlei brancheorganisaties zgn. zwarte lijsten gehanteerd. Stichting ABC wil het voortouw nemen om door middel van een meldpunt de entertainmentbranche veel transparanter en inzichtelijker te maken. Bij het ABC-meldpunt kunnen dan zowel positieve als negatieve ervaringen, wanpraktijken, onbetrouwbare cowboys/charlatans of zaken die de fatsoensnormen overschrijden, aangemeld worden.  

Vakgerichte informatie

Stichting Artiesten Belangen Centrum heeft een directe samenwerking met de kennisbank PerformersPlatform.nl, waar allerlei belangrijke informatie te vinden is om als artiest aan het werk te gaan en te blijven. Het legt de focus op vakgerichte informatie en voorlichting over o.a. starten als artiest, fiscale positie van de artiest, juridische en fiscale zaken, contract en leveringsvoorwaarden.

Het creëren van een grote vindbaarheid onder je opdrachtgevers, de promotie en het oplossen van typische artiestenproblemen, kost allemaal erg veel tijd en moeite. Het Performers Platform is er om dat werk uit handen te nemen, zodat artiesten zich echt bezig kunnen houden met artiest zijn.

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen binnen het Performersplatform kun je jezelf gratis opgeven voor de mailinglijst door hier te klikken.