Arbo catalogus speciale effecten


Inhoudsopgave Arbocatalogus Podiumkunsten ……………………………………………………………. 1
Deelcatalogus Werken op hoogte……………………………………………………………………………….. 4

Hoofdstuk 1: Algemene informatie.……………………………………………………………………………..5
Definities en toepassingsgebied……………………………………………………………………………………5
Werken op hoogte ……………………………………………………………………………………………………..5
Medewerkers……………………………………………………………………………………………………………. 5
Hoogtes…………………………………………………………………………………………………………………… 5
Uitsluitingen …………………………………………………………………………………………………………….. 5
Maatwerk ………………………………………………………………………………………………………………….6
Ondeskundigheid ………………………………………………………………………………………………………6
Arbeidshygiënische strategie ……………………………………………………………………………………… 6
Typen valbescherming ……………………………………………………………………………………………… 7
Persoonlijke valbeveiliging bij werk op hoogte………………………………………………………………. 7
Voorlichting en instructie……………………………………………………………………………………………. 9
Uitwerking van enkele voorbeelden in relatie tot de arbeidshygiënische strategie ……………… 9

Hoofdstuk 2: Aan de slag…………………………………………………………………………………………. 11
Beoordelingsschema werken op hoogte………………………………………………………………………. 11

Hoofdstuk 3: Goede praktijken werken op hoogte……………………………………………………….. 13

Goede praktijk 1: Algemene veiligheidsvoorschriften ………………………………………………….. 13
Vallende voorwerpen……………………………………………………………………………………………….. 13
Lage lichtniveaus……………………………………………………………………………………………………. 13
Gladde of onstabiele ondergrond ……………………………………………………………………………… 13
Alleen werken ………………………………………………………………………………………………………… 14

Goede praktijk 2: Het repetitieproces……………………………………………………………………….. 15
Prerepetitie planning ……………………………………………………………………………………………….. 15
Communicatie met medewerkers……………………………………………………………………………….. 15
Richtlijnen voor repetitie …………………………………………………………………………………………… 16

Goede praktijk 3: Ontwerpen en bouwen van veilig decor …………………………………………… 17
Ontwerp van decor …………………………………………………………………………………………………. 17
Testen……………………………………………………………………………………………………………………. 17
Repetitie…………………………………………………………………………………………………………………. 17
Onderdelen die zichtbaar zijn voor het publiek…………………………………………………………….. 17
Nieuwe elementen in een voorstelling ……………………………………………………………………….. 18
Het weigeren van onveilig werk…………………………………………………………………………………. 18

Goede praktijk 4: Werken in de buurt van niet afgeschermde randen …………………………… 19 Vloeropeningen………………………………………………………………………………………………………. 19
Orkestbak ……………………………………………………………………………………………………………… 19 Podiumrand…………………………………………………………………………………………………………….. 20
Werkplek volgspotter………………………………………………………………………………………………… 21
Rollenzolder …………………………………………………………………………………………………………… 21
Hoogtes in het decor tijdens op- en afbouw…………………………………………………………………. 21

Goede praktijk 5: Werken op ladders ………………………………………………………………………. 22
Inspectie en keuring……………………………………………………………………………………………….. 23
De ladder als onderdeel van het decor of als rekwisiet………………………………………………… 23

Goede praktijk 6: Werken op steigers……………………………………………………………………… 24 Rolsteigers……………………………………………………………………………………………………………. 24
Constructie en uitvoering………………………………………………………………………………………… 24
Werkvloeren en leuningen………………………………………………………………………………………. 25 Stabiliteitsvoorzieningen…………………………………………………………………………………………. 25
Zwenkwielen ………………………………………………………………………………………………………… 25
Keuring en inspectie………………………………………………………………………………………………. 26 Gebruikershandleiding……………………………………………………………………………………………. 26 Kamersteigers……………………………………………………………………………………………………….. 26
Steiger(onderdelen) als decor………………………………………………………………………………….. 27

Goede praktijk 7: Werken met hoogwerkers (genie).……………………………………………… 28
Werken met de hoogwerker…………………………………………………………………………………. 28
Verrijden van de eenpersoonshoogwerker (genie) met een medewerker op hoogte ……. 28
Keuringen …………………………………………………………………………………………………………. 29
Instructie en opleiding ………………………………………………………………………………………… 29

Goede praktijk 8: Werken op steigerelementen en podia bij evenementen……………….. 30
Bijlage A: checklist werken op hoogte …………………………………………………………………… 31
Bijlage B: Voorbeeldprotocol ontwerp decor/productie ……………………………………………. 34
Bijlage C: Werken op hoogte, keuze arbeidsmiddel ……………………………………………….. 38
Bijlage D: Keuring en inspectie ladders en trappen ………………………………………………… 42
Bijlage E: Ingebruikname keuring rolsteiger ………………………………………………………….. 43
Bijlage F: Voorbeeld werkprocedure voor volgspotters …………………………………………… 46
Bijlage G: Voorbeeld werkprocedure ‘Werken op de rollenzolder’…………………………….. 47

Wetgeving – Werken op hoogte ……………………………………………………………………….. 50
Besluit Draagbaar Klimmaterieel (Warenwet) NEN 2484: Draagbaar klimmaterieel – Ladders en trappen…………………………………………………………………………………………………………….. 50

Deelcatalogus Samenwerkende Werkgevers…………………………………………………………. 51 Inleiding……………………………………………………………………………………………………………. 52
Definities ………………………………………………………………………………………………………….. 52
Samenwerkende werkgevers………………………………………………………………………………. 53 Verantwoordelijkheid………………………………………………………………………………………….. 53
Communicatie …………………………………………………………………………………………………… 54
Samenwerking op de dag van de voorstelling ……………………………………………………….. 54
Samenwerken met ZZP-ers ……………………………………………………………………………….. 55
Goede praktijken……………………………………………………………………………………………….. 57
Productie-RIE/PodiumRIE…………………………………………………………………………………… 57
Communicatie ………………………………………………………………………………………………….. 57
Contract / mantelovereenkomst…………………………………………………………………………… 59
Mantelovereenkomst tussen Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) en Vereniging van Vrije Theaterproducenten (VVTP), versie juli 2006 (op enkele punten aangepast) …. 59
Samenwerken met ZZP-ers ………………………………………………………………………………. 60
Bijlage A: Voorbeeld huisregels………………………………………………………………………….. 61
Bijlage B: Voorbeeld verantwoordelijkheden ……………………………………………………….. 64
Wetgeving – Samenwerkende werkgevers………………………………………………………….. 65

Deelcatalogus Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) – Werkdruk…………………………… 66 Inleiding…………………………………………………………………………………………………………. 67
Werkdruk, werkstress………………………………………………………………………………………. 68
Het lichaam als indicator………………………………………………………………………………….. 68
Wat kan de werknemer zelf regelen? ………………………………………………………………… 69
Wat moet de werkgever regelen? …………………………………………………………………….. 69

Processen …………………………………………………………………………………………………… 70
(Stijl van) leidinggeven en coaching:………………………………………………………………… 70
Psychische belasting bij podiumkunstenaars……………………………………………………… 70
Functioneringsgesprekken …………………………………………………………………………….. 71 Werkoverleg………………………………………………………………………………………………… 75
Roosteren, planning …………………………………………………………………………………….. 76

Goede praktijken, maatregelen…………………………………………………………… ……… 77
(Stijl van) leidinggeven, coaching:…………………………………………………………………… 77
Training leidinggevenden………………………………………………………………………………. 77
Psychische klachten bij podiumkunstenaars: ……………………………………………………. 80
Functioneringsgesprekken, jaargesprekken: ……………………………………………………. 80
Roosteren, planning …………………………………………………………………………………….. 81
Methoden voor bepaling werkdruk, stress:……………………………………………………….. 82
Vragenlijst Beleving en Beoordeling van de Arbeid……………………………………………. 82
QuickScan werkdruk…………………………………………………………………………………….. 82
Overige instrumenten voor leidinggevenden, werkgevers en werknemers:………….. 83

Bijlage A: Voorbeeld Formulier functionerings-gesprek ……………………………………… 86

Wetgeving Psychosociale Arbeidsbelasting – Werkdruk ……………………………………… 95

Deelcatalogus Speciale Effecten.………………………………………………………………… 97 Lasers………………………………………………………………………………………………………… 98 Klassen……………………………………………………………………………………………………….. 98 Laserveiligheid……………………………………………………………………………………………… 99
Elektrische risico’s………………………………………………………………………………………… 99
Goede praktijken………………………………………………………………………………………….. 100

Dieren in een voorstelling …………………………………………………………………………. 102

Wapens……………………………………………………………………………………………………. 104 Categorieën………………………………………………………………………………………………. 104
Verboden Wapens…………………………………………………………………………………….. 104
Vrijstelling, vergunningen en ontheffingen…………………………………………………….. 105
Transport van wapens……………………………………………………………………………….. 106
Opslag wapens…………………………………………………………………………………………. 107
Goede praktijken………………………………………………………………………………………. 107

Vuurgevaarlijke effecten …………………………………………………………………………. 109
Brandgevaarlijke effecten …………………………………………………………………………. 109 Impregneren……………………………………………………………………………………………. 109
Sterretjes en aanstekers…………………………………………………………………………… 111 Roken……………………………………………………………………………………………………. 112

Open vuur.……………………………………………………………………………………………. 112
Open vuur……………………………………………………………………………………………… 117

Pyrotechniek, vuurwerk ……………………………………………………………………….. 118 Opslag………………………………………………………………………………………………….. 120
Overige maatregelen……………………………………………………………………………… 120

Rook, mist, nevel ………………………………………………………………………………… 121
Mechanische rook…………………………………………………………………………………. 124

Verbrandingsmotoren………………………………………………………………………….. 128

Water op het toneel…………………………………………………………………………….. 129 Risico’s……………………………………………………………………………………………….. 129
Legionella ………………………………….  ……………………………………………………… 130 Onderkoeling………………………………………………………………………………………. 131 Elektriciteit………………………………………………………………………………………….. 131
Vloerbelasting …………………………………………………………………………………… 132

Bijlage A: Uitgebreid overzicht wapen- en munitiecategorieën …………………. 134

Bijlage B: Voorbeeld wapenprotocol……………………………………………………… 137

Bijlage C: Werkinstructie rookeffecten op toneel en podia………………………… 141

Bijlage D: Grenswaarden blootstelling aan laser ……………………………………. 143

Wetgeving speciale effecten ……………………………………………………………….. 146 Bronnen……………………………………………………………………………………………. 147

Download hier de volledige catalogus (pdf) Arbocatalogus2013_PSA_Hoogte_FX_Werkgevers