Arbocatalogus Nederlands Orkesten


INHOUDSOPGAVE

Hoofdstuk 1. Inleiding

1.1 Aanpak op sectorniveau …………………………………………………………….……. blz. 3
1.2 Aanpak op orkestniveau ………………………………………………………………….. blz. 3
1.3 Verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers ……………………………….. blz. 4
1.4 Samenwerking met accommodaties en ballet-, operagezelschappen …..……….…blz. 4
1.5 Evaluatie van de Arbocatalogus ………………..…………………………………………blz. 4

Hoofdstuk 2. Algemeen beleid

2.1 Overleg met de OR …..………………………………..………………………………….. blz. 5
2.2 Arbodienst of maatwerk arbodienstverlening ……..………..…………………………… blz. 5
2.3 Preventiemedewerker …………………………………..………..………..…………… blz. 5
2.4 Bedrijfshulpverlening …………………………………..……..…………………………. blz. 5
2.5 Risico-inventarisatie en –evaluatie ……………………..….………………………….. blz. 6
2.6 Plan van aanpak …………………………………………..….………………………….. blz. 6

Hoofdstuk 3. Geluid

3.1 Risicobeoordeling en Plan van aanpak ……..…………………………………………. blz. 7
3.2 Risicobeoordeling en grens- en actiewaarden …..……………………………………. blz. 8
3.3 Aanbevolen maatregelen ……………………………………………………………….. blz. 9
a. beschermingsmaatregelen ………………………………………………………………blz. 9
b. organisatie van de uitvoering …………………………..……………………………. blz.11
c. gezondheidstoezicht ……………………………………..…………………………… blz.11

Hoofdstuk 4. Fysieke, fysische en psychosociale belasting

4.1 Risico-inventarisatie … ……………………………………..…………………………… blz.13
4.2 Risicobeoordeling en Plan van aanpak …………………..………………………….…. blz.14
4.3 Aanbevolen maatregelen ………………………………….……………………………. blz.15
a. maatregelen ter voorkóming van aandoeningen en blessures …………..……… blz.15
b. maatregelen gericht op vroegtijdige signalering ………………………….……….. blz.18
c. maatregelen m.b.t. verzuimbegeleiding en bespoediging reïntegratie ……………..blz.20

Bijlage I Bepalingen uit de Arbowet  …………………………………….……………blz.21
– artikel 3 Psychosociale belasting
– artikel 5 Risico-inventarisatie en Plan van aanpak
– artikel 8 Voorlichting en onderricht
– artikel 12 Overleg met OR
– artikel 13 Preventie medewerker
– artikel 14 Deskundige ondersteuning: maatwerk
– artikel 14a Deskundige ondersteuning: arbodienst
– artikel 15 Bedrijfshulpverlening
– artikel 18 Arbeidsgezondheidskundig onderzoek
– artikel 19 Samenwerkende werkgevers

Bijlage II Bepalingen uit het Arbobesluit ………………………………. …….….blz.27
– artikel 1.1 Definitie Fysieke belasting
– artikel 2.15 Voorkóming of beperking psychosociale belasting
– artikel 3.6 Vluchtwegen en nooduitgangen
– artikel 3.7 Veilig gebruik van vluchtwegen en nooduitgangen
– artikel 3.8 Brandmelding en brandbestrijding
– artikel 5.1 – 5.5 Fysieke belasting
– artikel 6.1 – 6.4 Temperatuur, luchtverversing, verlichting, zonwering
– artikel 6.6 – 6.11 Lawaai

Download hier de volledige catalogus (pdf) Arbocatalogus_orkesten