Arbocatalogus Schadelijk geluid


De werkgevers- en werknemersorganisaties in de installatie- en isolatiebranches werken aan een Arbocatalogus. De Arbocatalogus beschrijft de belangrijkste arbeidsrisico’s en combineert deze met oplossingen en methoden die specifiek voor de branche toepasbaar zijn. Deze Arbocatalogus geeft duidelijkheid over schadelijk geluid en wat men kan doen om de kans op lawaaidoofheid bij medewerkers te verminderen. De Arbocatalogus Schadelijk Geluid is van toepassing op operationele medewerkers.

Het doel van de Arbocatalogus is om bedrijven in de I&I-branches te helpen bij het voldoen aan de Arbowet. In dit document worden concrete oplossingen geboden die direct in de praktijk kunnen worden toegepast. Het staat de installateur en isoleerder vrij om andere middelen te gebruiken om aan de wet te voldoen. Deze moeten dan wel van minimaal een vergelijkbaar of beter niveau zijn.

Arbocatalogus-Schadelijk-geluid