Arbocatalogus van de toneelkapper, grimeur en visagist


1. Activiteiten 1

Werving opdrachtgevers 1
Voorzorgen bij acteurs en modellen 1
Werken op locatie 1
Persoonlijke hygiëne beroepsbeoefenaar 2
Reinigen en desinfecteren borstels, kwasten en penselen 4
Fysieke belasting bij werken aan de acteur of het model 4
Visagie en grime 6
Wassen, knippen, kleuren en stylen van haar(werken) 7
Speciale make-up effecten (protheses) 10
Haarwerken en pruiken 14
Airbrush 15
Afrondende werkzaamheden algemeen 16
Veilig en gezond werken 17

2. Ondernemen 21

Milieu en energiebesparing 21
Arbobeleid 22
Scholings- en personeelsbeleid 23

3. Inkoop 25

Algemeen 25
Voorraadbeheer 25
Apparatuur en instrumenten 26
Persoonlijke beschermingsmiddelen; handschoenen, veiligheidsbrillen, maskers e.d. 28
Bedrijfsinventaris/-inrichting 30
Gevaarlijke stoffen 31
Reinigingsmiddelen voor de huid 32
Desinfectiemiddelen algemeen 32
Desinfectiemiddelen voor de huid 33
Cosmetica 33
Hulpmiddelen 34

4. Inrichting 35

Algemeen 35
Werkruimte 36
Pauzeruimte 38
Oogdouche/oogspoelfles 38
Opslag(ruimte) 39
Kantoorruimte 40
Installaties, energie en klimaat 40
Verlichting en ramen 43
Drempels en vloeren 44
Trappen 45
Wanden/muren 45
Deuren 45

5. Arbo-voorzieningen 46

Voorlichting, instructie en toezicht 46
Bedrijfshulpverlening 46
Eerste hulp 48
Brandpreventie en -bestrijding 50
Evacuatie (nooduitgang en -verlichting) 51

6. Onderhoud 53

Installaties 53
EHBO en blusmiddel 53
Apparatuur en instrumenten 54
Persoonlijke beschermingsmiddelen 55

Bijlage I Schema handhygiëne

Bijalge II Afkortingen en begrippenlijst

Bijlage III Index

Download hier de volledige catalogus (pdf) Arbocatalogus_grimeurs