Noodsteun in de culturele en creatieve keten


Deze rapportage gaat in op de noodsteunpakketten in de culturele en creatieve sector en de mate waarin sprake is geweest van het doordruppelen van die noodsteun in de keten (trickle down).

Bij het lezen van deze rapportage is het belangrijk om in ogenschouw te nemen dat dankzij de steunpakketten de culturele en creatieve infrastructuur grotendeels intact is gebleven. Er is voldoende basis om na de crisis weer te kunnen opstarten. Het overgrote deel van de sector kan dankzij de steun, en dankzij scherpe keuzes in de bedrijfsvoering van instellingen, blijven bestaan.

Hiermee is de zogenaamde ‘vitale (regionale) infrastructuur’ in het land overeind gebleven, dit laatste ook mede dankzij steun van lagere overheden en diverse fondsen. Echter moet ook opgemerkt worden dat zowel instellingen als zzp’ers nauwelijks nog reserves hebben waarmee een succesvol herstel kan worden ingezet. Daarom moet de (verlengde) noodsteun overgaan in herstelplannen tot en met minimaal het tweede kwartaal van 2022.

Lees het volledige rapport rapportage-noodsteun-in-de-culturele-en-creatieve-keten-platform-acct (nov.2021)