Opdrachten aannemen via een bemiddelingsbureau


Een bemiddelingsbureau kan erg handig zijn voor artiesten. Bijvoorbeeld omdat de opdrachten binnen het eigen netwerk (nog) niet voor het oprapen liggen of omdat er weinig tijd is voor acquisitie. Waar moet u op letten?

De voordelen van een bemiddelingsbureau

Een bemiddelingsbureau vergroot uw speelveld, zonder dat u zelf veel aan acquisitie moet doen. Ook komt u in beeld bij opdrachtgevers die niet snel in zee gaan met individuele zzp’ers, maar wel met een bureau waar ze al vaker zaken mee hebben gedaan.
Verder kunt u de continuïteit van uw werkzaamheden beter stroomlijnen. U neemt, zodra het einde van een klus nadert, contact op met het bemiddelingsbureau en vertelt wanneer u weer beschikbaar bent. Zo ‘rolt’ u, zonder er zelf veel voor te hoeven doen, door naar een volgende opdracht.

Soorten bureaus

Bemiddelingsbureaus zijn er in alle soorten en maten. Er zijn bureaus waar zzp’ers uit alle beroepsgroepen terecht kunnen, maar ook branchespecifieke bureaus.
De ene branche kent meer mogelijkheden dan de andere, maar meestal kunt u kiezen uit:

  • Websites waar u uzelf aanbiedt en waar een opdrachtgever u zonder verdere tussenkomst van de bemiddelaar kan vinden, zoals www.straattheater.nl. Steeds vaker kunt u op deze websites ook zelf het contact met de opdrachtgever tot stand brengen. Hieronder vallen ook Marktplaats-achtige websites. Het aanbod van dit soort websites groeit. Kijk regelmatig welke nieuwe spelers er op de markt zijn.
  • Bureaus die daadwerkelijk als bemiddelaar optreden. Het bureau fungeert als platform voor ontmoetingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Wanneer een opdrachtgever zich bij het bureau meldt, zoekt de bemiddelaar een aantal geschikte kandidaten en stelt er een of meerdere voor aan de opdrachtgever.

Modelovereenkomst, zelfstandigheid en de fiscus

Wie zich laat bemiddelen, doet er goed aan om te werken met een modelovereenkomst. Daarin wordt verklaart dat u zelfstandig ondernemer bent en dus zelf uw premies afdraagt.
Kijk ook goed of het bemiddelingsbureau niet eigenlijk een detacherings- of uitzendbureau is. Het gaat er daarbij niet om hoe het bureau zich noemt, maar hoe de ‘gezagsverhoudingen’ in elkaar steken. Werkt u via een bemiddelingsbureau, dan ziet de Belastingdienst u als zelfstandige. Werkt u echter regelmatig voor een detacherings- of uitzendbureau, dan wordt u gezien als werknemer. Daarnaast hanteert de Belastingdienst de regel dat de klant uw opdrachtgever is (niet het bemiddelingsbureau). U kunt dus meerdere opdrachtgevers hebben, ook als u via één bemiddelingsbureau uw opdrachten krijgt.

Zet afspraken op papier

Het spreekt natuurlijk voor zich, maar maak duidelijke afspraken over tarief, deadlines, voorwaarden, aansprakelijkheid en concurrentiebeding. Zorg dat deze afspraken op papier staan. Vergeet ook uw eigen voorwaarden niet en neem deze op in het contract. In een aantal gevallen sluit u twee contracten af. Een met het bemiddelingsbureau en een voor de opdracht die u gaat uitvoeren.

Schrijf u op verschillende plekken in

Ook voor bemiddelingsbureaus geldt dat zij graag tevreden klanten zien. Bent u succesvol geweest, dan zullen zij u eerder benaderen voor een volgende opdracht. Daarnaast helpt het als u een goed persoonlijk contact met het bemiddelingsbureau onderhoudt. Houd er rekening mee dat er geen garanties zijn dat u via een bemiddelingsbureau ook daadwerkelijk aan opdrachten komt. Soms kan het erg lang duren. Het is daarom verstandig u bij meerdere bureaus of op meerdere websites tegelijk in te schrijven. Bent u actief op een van de websites waarop u in een Marktplaats-achtige constructie kunt ‘bieden’ op een klus? Biedt uw diensten dan niet goedkoper aan dan eigenlijk goed voor u is.

Tarieven

De tarieven die bemiddelingsbureaus hanteren, zijn erg verschillend. Soms betaalt men een maandbedrag (bijvoorbeeld voor de website met vraag en aanbod), in andere gevallen wordt er gewerkt op basis van no-cure-no-pay. Sommige bemiddelaars hanteren een vast bedrag per uur dat wordt afgedragen, andere een vast bemiddelingsbedrag, of een combinatie van beide. Er zijn ook websites die helemaal niets in rekening brengen voor een inschrijving als opdrachtnemer. Zet de verschillende mogelijkheden in uw branche op een rij en weeg de kosten van de bemiddeling en de kans op een opdracht tegen elkaar af.

Hoe kiest u een bureau?

Vraag bij de keuze voor een bureau heel duidelijk naar de tarieven van de provisies. Kijk ook naar het soort opdrachten dat u kunt krijgen via het circuit waarin het buro werkzaam is of bekendheid geniet. Niet elk buro heeft een netwerk met ingangen naar b.v. festivals, bedrijfsfeesten, winkelcentra, theaters enz…. Minstens zo belangrijk is ook het gevoel dat u hebt bij het contact. Klikt het met betreffende personen, heeft men ook belangstelling voor u als persoon, kent men uw programma en is men op de hoogte van alle voorwaarden die nodig zijn om optimaal te kunnen werken, laat men zich informeren over wat u precies allemaal te bieden hebt…..

Bemiddeling in de zorg

De positie van zzp’ers in de zorgsector is ingewikkeld, maar wel aan verandering onderhevig. Wij raden u aan goed uit te zoeken wat de mogelijkheden voor u zijn. AWBZ-instellingen mogen volgens de wet niet rechtstreeks zelfstandigen contracteren. Bemiddelaars blijven eindverantwoordelijk. De Belastingdienst en het UWV stellen daarom dat er dan geen sprake is van zelfstandig ondernemerschap en de bemiddelaar verplicht is om de zzp’ers in loondienst te nemen. Zzp’ers mogen wel zelfstandig werken voor houders van een persoonsgebonden budget (PGB).

Met dank aan Elize Hertzberger