Protocol geluidsmeting


Evenementen

Reeds enkele jaren vinden geluidscontroles bij horeca bedrijven en evenementen plaats. In een aantal gemeenten is een samenwerking gegroeid waarbij gemeente (Milieu Adviesdienst) en politie
gezamenlijk de controle uitvoerden. In voorkomende gevallen trad men zowel bestuurlijk als strafrechtelijk op tegen overtreders. Alle betrokken partijen onderschreven het nut van de controles.
Naar aanleiding van vragen op een strafzitting in 2000 door de zittende magistratuur is het besef bij Openbaar Ministerie ontstaan dat voor een heldere oordeelsvorming meer inzicht in de gehanteerde .werkwijze bij geluidsmetingen noodzakelijk is.

Dit protocol geluidsmetingen dient als houvast voor een eenduidige en transparante werkwijze ten behoeve van het gezamenlijk aanpakken van onderhavige overtredingen. De kwalitatieve borging, ook waar met name uitzonderingssituaties kunnen gelden, wordt aldus inzichtelijker. Dit neemt niet weg dat er nog steeds verschillende keuzeopties open blijven bij geluidsmetingen. Dit is niet te vermijden; maatwerk is dan nodig.

Wel kunnen aan de hand van dit protocol keuzes binnen een structuur worden geplaatst. Dit is in de beslisboom uitgewerkt.
Bestaande handleidingen en regelgeving laat dit protocol onverlet; het voegt toe en scherpt hier daar iets aan. Op deze wijze ontstaat een pakket basis voorwaarden die een strafrechtelijk vervolg op goede wijze mogelijk maken. De mogelijkheden voor een bestuursrechtelijk aanpak blijven hierbij tevens aanwezig.

Download hier het volledige protocol