Show me the money


MOGELIJKHEDEN VOOR DE CULTUURSECTOR EN CREATIEVE INDUSTRIE

De publicatie ‘Show me the money’ is op woensdag 3 juni 2015 uitgebracht. Dit initiatief van de Federatie Dutch Creative Industry, Cultuur+Ondernemen en het Ministerie van Economische Zaken brengt de huidige financieringsmogelijkheden voor de cultuursector en creatieve industrie overzichtelijk in beeld.

“Creatief ondernemers en kunstenaars moeten we veel beter informeren over hun financieringsmogelijkheden en meer ondersteunen door sector brede samenwerking. Er zijn allerlei mooie faciliteiten, maar voor de ondernemer zelf zijn die vaak onvindbaar. Met de start van het Fonds Cultuur+Financiering willen we daar verbetering in brengen. Daarvoor moeten we de krachten bundelen”, aldus Jo Houben, directeur-bestuurder van Cultuur+Ondernemen, bij de presentatie van de publicatie ‘Show me the money’.

In de publicatie staan talrijke goede praktijkvoorbeelden. Zo verstrekt Fonds Cultuur+Financiering laagrentende leningen tot maximaal € 40.000 en staat het fonds garant op bancaire financiering tot maximaal € 250.000. “De creatieve sector heeft doorgaans moeilijk toegang tot privaat kapitaal, vanwege het non-profit karakter, een onzeker rendement en vaak onvoldoende onderpand. Wij willen in die leemte voorzien en dat marktfalen helpen te overbruggen. We hopen met dit initiatief een voorbeeld te zijn in de cultuursector”, aldus Roelof Balk, directeur-bestuurder van Fonds Cultuur+Financiering. De publicatie schetst ook de mogelijkheden van crowdfunding, Qredits, Kredietunies, Informal Investors en Participatiemaatschappijen. Daarnaast worden de relevante financieringsregelingen van de overheid op een rijtje gezet.

Download de publicatie Show-me-the-Money van de Federatie Dutch Creative Industry.