Wegdromen in een boek of je omver laten blazen door de schoonheid van een schilderij. Helemaal opgaan in een dansvoorstelling, film of toneelstuk.

Je verwonderen over de architectuur van een gebouw. Je laten opzwepen door een DJ of ontroerd raken door een opera. Cultuur doet wat met je. Het raakt je en zet aan tot denken.

Cultuur prikkelt de verbeelding.
Als je je kunt verplaatsen in een personage uit een toneelstuk, boek of film, dan maakt dat je ook nieuwsgierig naar een ander. Cultuur helpt je in te leven in de wereld van een ander.

Cultuur verbindt.
Mensen beleven cultuur vaak samen: als bezoeker of als maker, in een theaterzaal of dorpshuis. Samen muziek maken in een fanfare schept een band, net zoals met elkaar een performance instuderen of elkaar ontmoeten bij een tentoonstelling dat doet.

Cultuur is ook economisch een factor van betekenis: bezoekers van een filmfestival, een museum of een voorstelling reizen erheen, drinken wat vooraf en gaan na afloop in de buurt een hapje
eten. En als een boekhandel zich ergens vestigt, is dat ook goed uitgangspunten nieuw cultuurstelsel 2021-2024 voor andere winkels in het gebied, zo blijkt uit onderzoek van het KVB Boekwerk.

Kortom: cultuur verrijkt. Het verdiept ons gevoelsleven, het maakt de samenleving hechter en stimuleert bedrijvigheid.

We kunnen trots zijn op ons cultureel klimaat: de kwaliteit is hoog en de belangstelling warm. Nederlandse musea verwelkomen miljoenen bezoekers uit binnen- en buitenland. Acteurs en
musici, architecten en ontwerpers, dansers en schrijvers staan internationaal in hoog aanzien. De wereld roemt het lef van Nederlands ontwerp. Het open en innovatieve karakter wordt
vaak als kenmerkend gezien voor kunst uit Nederland.
Nederlandse kunstenaars kijken met een open blik naar het buitenland en trekken de grens over. Dat is niet vanzelfsprekend in een tijd waarin grenzen scherper worden getrokken.
Ik gun het iedereen om van de rijkdom van cultuur te genieten. Ook mensen die daar uit zichzelf niet toe komen. Mensen die een zetje nodig hebben om een kaartje te kopen voor het
museum of een theater. Bijvoorbeeld omdat ze zich nog niet voldoende herkennen in het aanbod.
Het aanbod dat het Rijk ondersteunt, zou een goede afspiegeling moeten zijn van verschillende voorkeuren in de samenleving én van het culturele veld. Het landelijk cultuurbeleid zou het beste moeten bevatten dat het culturele leven te bieden heeft. Ook nieuwe vormen, andere genres en nieuw publiek moeten er een plaats in krijgen.

Download het hele rapport hier Uitgangspunten Cultuurbeleid 2021-2024