Verzekeren


Wel of niet verzekeren?

Voordat u een verzekering afsluit, is het goed om bij een aantal zaken stil te staan:

  • Welk financieel risico kunt u zelf dragen? Bijna alle risico’s zijn te verzekeren, maar de premies kunnen hoog oplopen. Weeg uw risico af tegen de hoogte van de premie.
  • Ontstaat er samenloop met andere verzekeringen?
    Voorbeeld: u sluit een verzekering af voor schade aan uw computers. Deze zijn echter soms ook verzekerd door de inventarisverzekering. De computerverzekering dekt weliswaar ook de schade die uw computer tijdens een beursbezoek oploopt, maar u zult zich moeten afvragen of deze extra dekking in uw geval de premie waard is.
  • Sommige verzekeringen zijn onmisbaar. Dat geldt bijvoorbeeld voor een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB).
  • Vraag verschillende offertes aan. Vergelijk ook het verzekeren via een tussenpersoon of direct. Kijk goed naar de polisvoorwaarden, de looptijd, automatische verlenging etc.
  • Overtuigt u ervan dat de verzekering die u afsluit ook daadwerkelijk dekking verleent als er schade ontstaat. Het is goed om met uw adviseur uw bedrijfsprocessen door te nemen en de risico’s in kaart te brengen. Een aansprakelijkheidsverzekering is maatwerk.

Beperking van aansprakelijkheid

De financiële schade als gevolg van uw aansprakelijkheid is te beperken met een aansprakelijkheidsverzekering. Deze dekt het risico voor door derden geleden schade.
De belangrijkste algemene verzekeringen binnen de entertainmentsector hiervoor zijn:

  • de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen (AVB)
  • de beroepsaansprakelijkheidsverzekering
  • de boekingsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen (AVB)

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt de schade die ontstaat tijdens de uitoefening van uw bedrijf. Als een werknemer van een bouwbedrijf een baksteen op een geparkeerde auto laat vallen, wordt de schade vergoed. Maar als u een slecht bouwwerk aflevert en uw opdrachtgever dient een schadeclaim in, dan kunt u dit niet op uw verzekering afwentelen. Dat is uw ondernemersrisico.

De AVB dekt alleen wettelijke aansprakelijkheid, dus niet de aansprakelijkheid die voortvloeit uit contracten. Als u te laat levert, is dat uw eigen risico.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering dekt de schade die u aan derden toebrengt bij de uitoefening van uw beroep, bijvoorbeeld als adviseur, advocaat, arts, artiest of notaris.

Als beroepsbeoefenaar brengt u meestal geen directe materiële schade toe. Maar als u bijvoorbeeld als jurist iets vergeet op te nemen in een contract, dan kan dat voor uw klant een flinke schadepost betekenen. Als u in zo’n geval aansprakelijk wordt gesteld, vergoedt een beroepsaansprakelijkheidsverzekering de schade. Ander voorbeeld: je maakt een computerprogramma waar een fout in zit. Als gevolg van deze fout loopt het logistieke systeem van je klant in de war waardoor het bedrijf niet kan leveren en omzet misloopt. Deze gemiste omzet of gemiste winst is immateriële schade. Deze verzekering is heel bedrijfsspecifiek en kan in sommige gevallen, afhankelijk van het risicoprofiel, best duur zijn. In sommige branches komt het voor dat opdrachtgevers zo’n verzekering als voorwaarde stellen.

In feite dekt de verzekering hier een deel van het ondernemersrisico. De hoogte van de premie is dan ook afhankelijk van het beroep dat u uitoefent en de grootte van uw onderneming.

Boekingsverzekering

Een unieke en doorlopende verzekering die het mogelijk maakt om jezelf te verzekeren tegen het wegvallen van inkomsten door het niet kunnen voldoen aan contractuele verplichtingen. Dekking bij annulering door plotselinge ziekte (incl. stemproblemen) of ongeval van verzekerde, inclusief dekking voor annulering op de dag van overlijden en begrafenis/crematie van een familielid (1e en 2e graad). Tevens is er een dekking indien een compagnon (van verzekerde) verhinderd is als gevolg van een gedekte gebeurtenis (ook al heeft deze compagnon zich niet zelf verzekerd).
Deze unieke verzekering werd aangeboden door het ABC.

De gevolgen van de Coronacrisis zijn groot. De relatie tussen premie, risico en polisvoorwaarden staan door deze crisis niet meer in verhouding tot elkaar. Tegemoetkoming van schade is daardoor voor veel verzekeraars niet meer te garanderen. Voor onze verzekeraar, de Nationale Nederlanden, was dat een reden om direct te stoppen met het aanbieden van een uniek collectief verzekeringspakket. De bedrijfsaansprakelijkheid-, casco- en boekingsverzekering, zoals aangeboden door Performers Platform, zijn helaas per 31-12-2020 niet meer verlengt en daarmee is de polis beëindigt!

Ombudsman

Krijgt u een meningsverschil over de vraag of een claim door de polis gedekt wordt, dan kunt u dat melden bij de Ombudsman Schadeverzekering, postbus 93560, 2509 AN Den Haag.