Aanbevelingen artiestenovereenkomsten


Algemeen

Dit document is geen voorschrift maar dient als overzicht van aandachtspunten en aanbevelingen voor redelijke artiestencontracten tussen platenmaatschappij(en) en musici. Deze aandachtspunten en aanbevelingen zijn in gezamenlijk overleg tussen muziekvakbonden Ntb en Kunstenbond en brancheorganisatie NVPI tot stand gekomen en worden door deze partijen uitgedragen en onderschreven.

In algemene zin wordt aanbevolen gebruik te maken van duidelijke taal en voldoende aandacht voor onderwerpen die vanwege mogelijke verschillen in uitleg en/of verwachtingen tot meningsverschillen zouden kunnen leiden. Dit document is opgesteld met de wens van partijen om zo transparant mogelijk als economische partners met elkaar om te gaan en contractuele afspraken te maken. Het is daarbij belangrijk te beseffen dat er zeker in de creatieve industrie grote verscheidenheid is in producten, individuele makers en producenten.

Voor een goede beoordeling van artiestenovereenkomsten is het van belang te beseffen dat daardoor veel afhangt van de omstandigheden van het individuele geval zoals de onderlinge prestaties, voorwaarden, toekomstige en/of reeds verrichte inspanningen en/of investeringen. Uitgangspunt bij een artiestenovereenkomst is het aangaan van een samenwerking tussen platenmaatschappij en artiest. Niettemin zijn er enkele aandachtspunten en aanbevelingen in algemene zin ten aanzien van bepalingen die in veel artiestenovereenkomst voorkomen.

Klik hier om de volledige versie van Aanbevelingen-artiestenovereenkomst te downloaden.