Contract artiesten


Contract & leveringsvoorwaarden


presenteert een nieuwe standaard die het afsluiten van een waterdicht contract tussen artiest en opdrachtgever weer wat makkelijker maakt.

Deze voorwaarden zijn opgesteld door een advocaat, gespecialiseerd in het arbeidsrecht en getoetst door de juridische afdeling van het Platform Zelfstandig Ondernemers.
Ook is het contract gescreend door de belastingdienst en voldoet aan alle voorwaarden die volgends de wet DGA nodig zijn om met de zgn. modelovereenkomsten te kunnen werken (per 1 mei 2016).

Hierbij is rekening gehouden met o.a. de volgende zaken:
* Alles in begrijpelijk Nederlands benoemen
* Met het oog op de toekomst is rekening gehouden met EU-normen
* Leveringsvoorwaarden op één A4-tje,
Niet te uitgebreid maar alleen de belangrijke zaken op hoofdpunten benoemen. Van belang is ook om een goed evenwicht tussen de partijen te creëren zodat het niet te eenzijdig wordt. Een zwaar contract kan al gauw tot irritatie leiden of niet doorgaan van de opdracht. Tevens geeft het de “kleinere” artiest weinig onderhandelingsruimte.
* Elke discipline heeft eigen specificaties. Daarom is er ook voldoende ruimte gelaten voor eenieder zijn bijzondere bepalingen.

Deze contract & algemene leveringsvoorwaarden kunt u hieronder downloaden.

Voor contract Klik hier
Voor leveringsvoorwaarden Klik hier

Wil je andere termijnen gebruiken bij bv. de annuleringsregeling kun je het aantal dagen veranderen naar jouw inzicht. Je kunt deze dan als eigen leveringsvoorwaarden gebruiken en deponeren bij de KvK.

Belangrijk: vergeet niet dat je vanuit je overeenkomst (eigen contract!) een vermelding moet opnemen dat bijgeleverde of gedeponeerde leveringsvoorwaarden onder nr. xxx van toepassing zijn op “deze” overeenkomst.
“Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart afnemer tevens een kopie van de algemene leveringsvoorwaarden, die de artiest hanteert en gedeponeerd zijn onder nr. xxx en die op deze overeenkomst van toepassing zijn, te hebben ontvangen”. Bij elk contract stuur je dan een kopie van deze leveringsvoorwaarden mee naar de klant.

Belangrijk: Heb je het contract aangepast voor eigen gebruik dan kun je die het beste omzetten in een PDF-bestandsformaat (https://www.2pdf.nl/). Iemand anders kan er dan geen wijzigingen meer in aanbrengen.

Juridisch toetsen

Het gebeurd maar al te vaak dat men met knippen en plakken eigen contracten en leveringsvoorwaarden samenstelt. Sommige passages worden dan ingevoerd omdat het wel “professioneel klinkt of leuk staat”. Het is raadzaam, in geval van eigen samengestelde contract & leveringsvoorwaarden, om er een jurist naar te laten kijken. Het betreft juridische taal en vaktermen en elke punt of komma is belangrijk. Er mogen geen tegenstrijdige beschrijvingen in staan of omschrijvingen die op verschillende manieren geinterpreteerd kunnen worden of voor meerdere uitleg vatbaar is. In geval van een conflictsituatie kan het contract door bevoegde rechter ongeldig worden verklaard en heb je geen poot meer om op te staan!

Waarom heb je algemene voorwaarden nodig?

Met algemene voorwaarden laat je aan jouw klant zien onder welke voorwaarden jij voor hem werkt. Hiermee maak je direct duidelijk wat jouw rechten en plichten zijn. Je verkleint jouw ondernemersrisico. Als ondernemer ga je meerdere overeenkomsten aan. De algemene voorwaarden zijn de verkoop-, regelings- en betalingsvoorwaarden. Het is niet verplicht om ze op te stellen, maar het is wel handig. Als je ze hebt, moet jouw opdrachtgever de kans krijgen ze door te lezen en er schriftelijk mee in te stemmen. Dit in verband met de wettelijke informatieplicht.

Zwarte en grijze lijst

Je voorwaarden moeten redelijk zijn voor beide partijen. De overheid heeft een zwarte lijst waarin staat wat jij niet mag vragen van jouw opdrachtgever en een grijze lijst waarin voorwaarden staan die soms niet als ‘redelijk’ worden gezien. Zo mag je volgens de zwarte lijst niet jouw prijs verhogen zonder overleg met je klant. Volgens de grijze lijst moet je mensen de tijd geven om op andere offertes te reageren. Deze regel geldt bijvoorbeeld niet als de levering van je dienst alleen op een bepaald moment kan.

Voorkom misverstanden

In je algemene voorwaarden moet je duidelijke taal gebruiken. Praat niet om het onderwerp heen: je wilt niet dat mensen het anders kunnen interpreteren dan de bedoeling is. Je kunt je algemene voorwaarden laten toetsen op juridische juistheid door een adviseur als je niet zeker weet of ze aan de eisen voldoen. Je voorwaarden kun je deponeren bij de Kamer van Koophandel (KvK) zodat jouw klanten deze op kunnen vragen. Hiervoor moet je wel betalen. Als je dan een geschil hebt met je opdrachtgever, kun je terugvallen op de bescherming van je eigen voorwaarden. Je kunt deze per brief versturen naar de KvK.

Wat vermeld je in je voorwaarden?

Je kunt in je voorwaarden alles zetten wat jij belangrijk vindt, maar over het algemeen bestaan ze uit:

– Informatie over de offerte (termijn voor aanvaarding, uitvoering en medewerking opdrachtgever);
– Betaling (betalingstermijn, opzegging en leveringstermijn)
– Intellectuele eigendom (geheimhouding en reclame);
– Eigendomsovername (wanneer is jouw product of dienst het eigendom van de opdrachtgever);
– Garantie;
– Hoe los je geschillen op;
– Opzegtermijn van diensten.