Inhoudingsplichtigenverklaring


Het wordt nog steeds vaak vergeten: De inhoudingsplichtigenverklaring (IPV).

Impresariaten, boekingsbureaus en verloningsbureaus hebben een IPV, waarmee de opdrachtgever wordt vrijgesteld van de verplichting om loonheffingen en premies werknemersverzekeringen in te houden. En: bij de factuur staat vermeld wie de inhoudingsplichtige is.

Deze verklaring wordt voor vijf jaar afgegeven door de Belastingdienst, die hiermee de opdrachtgever onvoorwaardelijk vrijwaart. Bij de factuur is een IPV verplicht en hierop staat vermeld wie dus verantwoordelijk is voor de afdrachten. Hiermee wordt de opdrachtgever ontheven van de plicht om loonheffing en premies werknemersverzekeringen in te houden.

De inhoudingsplichtige factureert (met btw) de uitkoopsom aan de opdrachtgever en zorgt voor verloning van de ingehuurde artiesten. Als je dus een optreden met 1 of meerdere collega’s verzorgt die jij, als ZZP-er, meeneemt, moet je dus die IPV kunnen overleggen. Zo niet, kan de opdrachtgever besluiten jouw factuur niet te betalen. De opdrachtgever wil geen risico lopen op het betalen van naheffingen en wil dat in ieder geval zijn eigen administratie klopt.

Ingewikkelde materie maar nog steeds van toepassing!
Lees meer handleiding artiest_beroepssporters_2022