Doneren

Vind u ons initiatief oké? Vind u dat wij goed bezig zijn? Wilt u ons ondersteunen?

Onmisbaar

We hoeven het u waarschijnlijk niet uit te leggen. Ook wij als belangenorganisatie moeten er voor zorgen dat onze inkomsten op peil blijven, ook al zijn we van nature een organisatie die veel doet met weinig middelen. Het Artiesten Belangen Centrum is een stichting en heeft geen leden. Er zijn dus ook geen inkomsten van contributies. Natuurlijk zijn er kosten om de stichting draaiende te houden en de activiteiten, die nodig zijn om onze doelstellingen te realiseren, te organiseren. Om die kosten te kunnen betalen hebben we u hard nodig. Onze inzet en gedrevenheid is groot, waarbij we ons enorm gesteund voelen door onze donateurs, collega’s en sympathisanten.

Voor veel belangenorganisaties zijn donateurs nog altijd de grootste inkomstenbron. Maar donateurs zijn om meer redenen belangrijk. Ze verbinden zich aan onze stichting en vergroten zo het maatschappelijk draagvlak van onze organisatie. Hoe meer betrokkenheid, hoe meer bekendheid, hoe meer er naar ons geluisterd word, hoe meer we voor elkaar krijgen, hoe meer steun we zullen krijgen. Naast geld kunnen mensen ook hun tijd, kennis en netwerk inzetten.

Help mee om de entertainment branche transparanter te maken en verder te professionaliseren. Geef een vast bedrag per maand of per jaar. Met deze inkomsten kan Stichting Artiesten Belangen Centrum de continuïteit van langlopende beleidsmatige verbeteringen garanderen. Wij zijn geheel afhankelijk van uw donaties. De Stichting ontvangt geen financiële overheidssteun. Uw support is pure noodzaak: zonder u als donateur is ons werk niet mogelijk. We hopen dat u, misschien ondanks uw persoonlijke budgetproblemen, donateur wilt worden van onze Stichting en dat ook heel lang wilt blijven…..

Maak uw bijdrage over

Als u een bedrag wilt doneren dan kunt u uw donatie rechtstreeks via de bank overmaken naar
NL90INGB0008241363 t.n.v. Stichting Artiesten Belangen Centrum.

Belastingvoordeel

Uw gift of donatie aan Stichting Artiesten Belangen Centrum is aftrekbaar van de inkomstenbelasting als u deze kunt aantonen met bankafschriften of betaalbewijzen.
Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.