Vakgroepen

*** Amsterdamse Artiesten Club    Amsterdamseartiestenclub.nl

In 1994 heeft Henk Wolleswinkel het idee opgevat om  1x per maand met een aantal collega-artiesten een muzikale avond te organiseren om te musiceren, te praten over muziek en een optreden te verzorgen om nieuwe nummers uit te proberen voor publiek. Vanaf het eerste moment was het een groot succes. De avonden zijn uitgegroeid tot fantastische muziekavonden. Zij nodigen eenieder uit om van de sfeer te komen proeven. Iedere eerste maandag van de maand (behalve juli en augustus). Op hun clubavonden kunt u genieten van een avond vol zangers, zangeressen en een live band.

 

***  En Profil    Enprofil.nl

EN PROFIL is een vereniging van professionele portret-artiesten: karikaturisten, realisten en silhouetknippers. EN PROFIL is een zeer toegankelijk netwerk van individuele artiesten. U kunt rechtstreeks en gratis contact leggen met de portret-artiest van uw keuze. Dus géén bemiddelingskosten.

 

***  Rotterdamse Artiesten Club   Rotterdamseartiestenclub.nl
De Rotterdamse Artiesten Club werd een kwart eeuw geleden opgericht door een groepje muzikanten dat veel in het zogenoemde schnabbelcircuit optrad. De artiesten troffen elkaar steeds vaker op begrafenissen en besloten daarom 30 jaar geleden een club op te richten zodat ze elkaar ook in vrolijke omstandigheden konden ontmoeten. Ze komen nog steeds iedere maandagmiddag bij elkaar om te praten, drinken en muziek te maken.

 

***  Act   Acteursbelangen.nl

ACT is een spreekbuis van acteurs.ACT is geen vakbond. ACT wil alle theater-, film- en televisieacteurs in Nederland verenigen en ervoor zorgen dat klachten en complimenten bij de juiste instanties terecht komen. Wij zien deze instanties als medespelers, niet als tegenstanders. Denk hierbij aan castingbureaus, agentschappen en productiemaatschappijen. ACT wil dat er zowel vakinhoudelijke als arbeidsvoorwaardelijke verbeteringen komen. Kortom, ACT werkt aan vakverbetering.

 

*** Nederlandse Vereniging van Trainingsacteurs    nvvt.nl

De Nederlandse Vereniging van Trainingsacteurs (NVvT) is een vereniging ván en vóór professionele trainingsacteurs. Voor ons betekent dat vooral: voortdurend bezig zijn met verdere professionalisering van het vak en handelen volgens de NVvT-Gedragscode. We bieden onze leden een ruim podium voor de uitwisseling van kennis en expertise, via onze website of tijdens de vele activiteiten en workshops die we organiseren. Als NVvT-lid ben je ook aangesloten bij PZO-ZZP (vereniging Platform Zelfstandige Ondernemers, lees hier meer). Via die weg kun je gebruikmaken van hun volledige dienstenaanbod, waaronder juridisch, financieel en fiscaal advies, inkoopcollectieven en netwerkbijeenkomsten.

 

***  Nederlandse Magische Unie NMU   denmu.nl

De Nederlandse Magische Unie: sinds 1951 erkend podium voor de goochelkunst. De Stichting Nederlandse Magische Unie, de NMU, is een overkoepelende organisatie van Nederlandse Goochelverenigingen. De Stichting NMU is de autoriteit in Nederland op het gebied van de goochelkunst. Het doel van de stichting is het onderhouden van de contacten tussen goochelaars onderling en het stimuleren van kwaliteitsverbetering.

 

*** Circuspunt  Circuspunt.nl/

Circuspunt is het platform voor het (verenigde) Nederlandse circusveld. Het ondersteunt en stimuleert de algehele ontwikkeling van de circussector en vertegenwoordigt de circusbelangen naar partijen buiten de circuswereld. Circuspunt is een platform dat makers, circusondernemingen, festivals, theaters, opleidingen, jeugdcircussen en circuswerkplaatsen verenigt en verbindt. Circuspunt is een stichting en wil met een gezamenlijke stem een stevig fundament leggen voor het circus in Nederland. Door ondersteuning, bevordering en promotie wil Circuspunt de positie van het circus in Nederland versterken, het publieksbereik vergroten en de maatschappelijke betekenis uitbreiden.

 

*** NVP-UNIMA Nederlandse Vereniging voor het Poppenspel  Poppenspelers.nl

De wereld van het poppenspel bestaat uit theatermakers, die in hun voorstellingen gebruik maken van poppen en objecten. Poppen- en objecttheater zijn theatervormen met vele gezichten: handpoppen, marionetten, schimmen of objecten. Alles waarbij dode voorwerpen zo goed worden bewogen, dat ze tot leven komen. De Nederlandse Vereniging voor het Poppenspel is een landelijke organisatie die het poppenspel onder de aandacht brengt. De NVP is ook het UNIMA-centrum voor Nederland. De UNIMA is de internationale organisatie van poppenspelers. Poppenspelers en liefhebbers van het poppenspel kunnen lid worden van de vereniging. NVP-UNIMA wil spelers, programmeurs en toeschouwers enthousiast maken voor het poppen-, figuren- en objecttheater. De vereniging doet dat door het organiseren van bijeenkomsten, voorstellingen, festivals en opleidingen. De NVP-UNIMA geeft een tijdschrift uit: Wereld van het Poppenspel (WP) met artikelen over het poppentheater, recensies van voorstellingen en nieuws uit de nationale en internationale poppentheaterwereld.

 

*** Twister (ballonvouwers)   Twisterballoons.nl

Al sinds 1997 is Twister Nederland dé vereniging voor en door ballon modelleerders. Ook wel ballon- vouwen, plooien of buigen genoemd. Maar ook latex buigers of airbenders komen wel eens langs. Twister Nederland verzorgt kleinschalige bijeenkomsten waarbij een instructeur een lezing geeft. Deze instructeurs komen vanuit de hele wereld. Zij vertellen over hun ervaringen en geven tips over het werken met ballonnen. Uiteraard gaat het overgrote deel over het maken van mooie ballon creaties. Met duidelijke stap voor stap instructies worden verschillende figuren gemaakt door de instructeur waarbij een aantal hands-on meegemaakt kunnen worden door onze leden.

 

*** Belangenvereniging Buitentheater  Belangenverenigingbuitentheater.nl

De Vereniging stelt zich ten doel interactieve kunstvormen in de openbare ruimte in Nederland te promoten als een eigen en volwaardig cultureel genre. De vereniging ziet zichzelf als een belangenbehartiger voor alle makers, uitvoerenden en spelers die in de openbare ruimte werken. Dit zijn – maar beperkt zich niet tot – makers en werkers op de vloer op het gebied van locatietheatermakers, dansers, beeldend kunstenaars, performance en circusartiesten, straat- en cirkelartiesten.