Auteursrechtenorganisaties

Buma/Stemra is de auteursrechtenorganisatie van muziekauteurs en muziekuitgevers in Nederland en vertegenwoordigt de belangen van haar leden wereldwijd. Zij zorgen ervoor dat de ruim 25.000 aangesloten componisten, tekstschrijvers en uitgevers een vergoeding ontvangen als hun muziek gebruikt wordt. Daarnaast promoten zij Nederlandse muziek als internationaal product door het organiseren, financieren en sponsoren van talrijke muziekevenementen door Buma Cultuur.
Meer info op Buma/Stemra

 

Stichting PRO is een auteursrechtenorganisatie van én voor uitgevers. We richten ons op collectieve rechten: rechten die uitgevers niet of moeilijk individueel kunnen uitoefenen. Uitgevers kunnen via Stichting PRO vergoedingen ontvangen voor het uitlenen van boeken en tijdschriften in bibliotheken (leenrecht, LiteRom), voor het maken kopietjes voor privégebruik (thuiskopie) en voor het maken van kopieën door bedrijven, overheids- en onderwijsinstellingen (reprorecht).
Meer info op Stichting-pro.nl

 

Pictoright is de auteursrechtenorganisatie voor visuele makers in Nederland: Illustratoren, beeldend kunstenaars, grafisch ontwerpers, fotografen, architecten en andere beeldmakers (of hun erfgenamen). Pictoright verdeelt collectieve vergoedingen, exploiteert individuele auteursrechten, verleent juridische bijstand, fungeert als vraagbaak en zet zich in voor een betere auteursrechtelijke positie van beeldmakers.
Meer info op Pictoright

 

Stichting BREIN is opgericht in april 1998 en formaliseert de sinds de jaren ‘70 bestaande samenwerking tussen auteurs- en naburig rechthebbenden op het gebied van bescherming tegen ernstige en georganiseerde inbreuk en misbruik van hun werk. Stichting BREIN bestrijdt Intellectueel Eigendomsfraude namens auteurs, uitvoerende kunstenaars, uitgevers, producenten en distributeurs van muziek, film, video, boeken, games en interactieve software. BREIN speurt naar on- en offline inbreuk en misbruik, neemt civiele actie en levert informatie en expertise voor strafrechtelijke actie door de autoriteiten. BREIN verzorgt tevens voorlichting over handhaving aan pers, politiek en publiek.
Meer info op Stichting Brein

 

Stichting Leenrecht incasseert die vergoedingen rechtstreeks bij de openbare bibliotheken, spelotheken en cd-uitleen. Jaarlijks worden vervolgens die leenrechtvergoedingen aan de rechthebbenden uitgekeerd. Dat gebeurt via zogenaamde verdeelorganisaties. Dat zijn bestaande organisaties die zich elk op een speciale groep van rechthebbenden richten. Leenrechtgelden komen langs die weg terecht bij de grote groepen van rechthebbenden, zoals schrijvers en vertalers, illustratoren, fotografen, vormgevers, uitgevers, componisten, musici, acteurs, producenten en anderen. Daarnaast wordt vaak een beperkt deel van de gelden aangewend voor een scala van sociale en culturele doelen ten gunste van rechthebbenden.
Meer info op Stichting Leenrecht

 

De Stichting LITERAIRE Rechten Auteurs (Lira) is de auteursrechtorganisatie voor schrijvers en vertalers van gedichten, verhalen, essays, columns, novellen, romans, éénakters, toneelstukken, sketches, hoorspelen, tv-spelen, series en films voor tv, conferences en muziek-dramatische werken, zoals opera’s, operettes, musicals en nog veel meer…. Lira betaalt aan auteurs vergoedingen uit voor (her)gebruik van teksten die zij hebben geschreven.
Meer info op Stichting LIRA

 

Stichting Reprorecht is een auteursrechtenorganisatie. Ze incasseren vergoedingen voor het gebruik van informatie uit boeken, tijdschriften, kranten en andere publicaties. Vervolgens verdelen ze die vergoedingen onder de makers van die publicaties. We innen vergoedingen voor: fotokopiëren: van papier op papier en (alleen bij bedrijven) digitaal gebruik: scannen, e-mailen, opslaan op een computer, printen of op intranet zetten.
Meer info op Stichting Reprorecht

 

Sena regelt de rechten van muzikanten en producenten. Zij krijgen van hun een vergoeding als hun muziek in het openbaar gedraaid wordt. Elke dag zetten zij zich in voor de rechthebbenden. Dat zijn er nu ruim 28.000. Muzikanten en producenten krijgen hun vergoeding dankzij muzieklicenties. Bedrijven en organisaties sluiten die licenties bij Sena af. Als organisatie zonder winstoogmerk betalen zij de geïncasseerde gelden zo snel mogelijk en tegen zo laag mogelijke kosten door. Op die manier krijgen de makers van muziek waar zij recht op hebben.
Meer info op Stichting SENA

 

Stichting de Thuiskopie. De thuiskopievergoeding biedt de auteurs – en naburig rechthebbenden een (gedeeltelijke) compensatie voor de inkomsten die zij mislopen doordat hun werk gekopieerd wordt. Iedereen mag voor eigen oefening, studie en gebruik een kopie maken. Dit staat vermeld in de Auteurswet. Stichting de Thuiskopie verdeelt de thuiskopievergoedingen via de verdelingsorganisaties onder de auteursrechthebbenden. Zo komt het geld goed terecht bij de componisten, muzikanten, producenten, auteurs, kunstenaars en regisseurs.
Meer info op Stichting de Thuiskopie

 

De dienstverlening van Videma is gericht op het bewaken en beschikbaar maken van vertoningsrechten op tv-beelden voor de zakelijke markt (bedrijven en instellingen). Voor vertoners organiseren wij het zo eenvoudig mogelijk: door rechten te bundelen en via een kant-en-klare licentie aan te bieden, is de vergoeding relatief voordelig en wordt de administratieve last tot een minimum beperkt. Videma is net als Buma en Sena aangesloten bij branchevereniging VOICE en beschikt over het keurmerk voor organisaties die zich bezig houden met het collectief beheer van rechten.
Meer info op Stichting Videma

 

Organisatie die het mogelijk maakt om op een juridisch correcte manier een bewijsregistratie te verrichten van ideeën/concepten in het kader van auteursrecht. Deze dienst wordt notarieel ondersteunt. Ook foto/film/video/geluidsmateriaal. Zelfs voor minder gangbare en commerciële concepten op het gebied van kunst, cultuur, onderzoek & wetenschap, muziek & entertainment.
Voor meer info ga naar IdeeSafe