Organisaties & verenigingen

Meldpunt ongewenste omgangsvormen Nederlandse culturele en creatieve sector. Zij zijn er voor je als je last hebt (gehad) van ongewenste omgangsvormen: seksuele intimidatie dan wel seksueel misbruik, agressie en geweld (dus ook intimidatie en machtsmisbruik), discriminatie of pesten. Het maakt niet uit of het vandaag is gebeurd, nu speelt, of vorige week, of tien jaar geleden.
Meer info zie Mores.online

 

Vereniging Nederlandse Poppodia en – Festivals VNPF behartigt de collectieve belangen van de poppodia en –festivals van Nederland. Daarnaast streeft het naar bevordering van popmuziek als podiumkunst, professionalisering van de popsector en de ontwikkeling en verbreding van de programmering van poppodia en –festivals.
Meer info zie www.vnpf.nl

 

Academie voor Cultuurmanagement wil bijdragen aan een sterke culturele sector die zich blijft ontwikkelen. Zij geloven dat ‘een leven lang leren’ makkelijker gaat als leren leuk is. Daarom zorgen ze voor een inspirerende setting, een format met een feestelijk tintje en een mooie vormgeving. De onderwerpen bieden ze op verschillende niveaus aan: van medewerker tot Raad van Toezicht. Op twee manieren gaan ze de markt op, namelijk met een aanbod: op open inschrijving en incompany.
Meer info op academievoorcultuurmanagement.nl

 

Music Managers Forum (MMF) wil enerzijds voorzien in de behoefte van artiestenmanagers en ‘self-managed’ artiesten om te leren van ervaringen en expertise van collega-managers. Anderzijds is het bedoeld om een platform te creëren waar problemen en zorggebieden binnen de muziekindustrie kunnen worden besproken, zoals zaken rond rechtenorganisaties, contractvormen, BTW-vraagstukken, internationalisering en subsidies.
Meer info zie mmfnl.com

 

World Music Forum NL(WMF NL) heeft als doel de ontwikkeling van de wereldmuzieksector in de meest brede zin van het woord. Daarbij gaat het zowel om de in/vanuit Nederland gemaakte als om de in Nederland gespeelde en gedistribueerde wereldmuziek in al zijn facetten. WMF NL wil de wereldmuzieksector blijven versterken als vrijplaats voor lokale en grensoverschrijdende activiteiten, vanuit de wereldmuziek naar andere muzikale genres, naar andere disciplines zoals dans en theater, en in geografisch opzicht.
Meer info zie worldmusicforum.nl

 

Vereniging van Evenementenmakers (VVEM) is in 2001 opgericht als brancheorganisatie voor professionals in de publieksevenementenbranche. De VVEM vertegenwoordigt bedrijven uit verschillende hoeken van de evenementenbranche. Zowel organisatoren, locatieverstrekkers als leveranciers vinden hun plek binnen deze brancheorganisatie. Kwaliteit, veiligheid en professionaliteit worden als kenmerken uitgedragen. De leden kunnen naar workshops gaan, die op de evenementenpraktijk zijn toegespitst. Er zijn ook vele andere momenten om elkaar te treffen. Bestuur, secretariaat en kenniscentrum staan klaar om het belang van het maken van goede en veilige evenementen aan te geven en ook andere professionals in de evenementenindustrie te helpen.
Meer info zie vvem.nl

De Vereniging voor Podiumtechnologie (VPT) heeft als doel sectorbreed een bijdrage te leveren aan kennis, deskundigheid, professionaliteit, gezondheid en veiligheid van een ieder die achter de schermen in de podium- en evenementensector werkt. Dat gebeurt door het doen van onderzoek, kennisoverdracht en het bieden van een netwerkplatform.
Meer info zie vpt.nl

 

Cultuur+Ondernemen is hét kenniscentrum voor ondernemerschap in de cultuursector. We ondersteunen culturele organisaties, zelfstandig werkende kunstenaars en creatieven die meer rendement willen halen uit hun activiteiten. Daartoe werken we onder meer samen met overheden en fondsen, om het effect van hun cultuurbeleid en –investeringen te vergroten. Met onze programma’s en activiteiten versterken we de cultuursector en maken haar onafhankelijker, zodat de sector kan floreren en de samenleving optimaal kan profiteren van de werking van cultuur.
Meer info op cultuur-ondernemen.nl

 

CLC-VECTA is de branchevereniging voor bedrijven en professionals betrokken bij het organiseren, accommoderen en faciliteren van beurzen, congressen & bijeenkomsten, evenementen & incentives en entertainment. De leden van CLC-VECTA vormen een groot en divers netwerk van circa 250 professionele organisaties.
U kunt Ledenlijst-CLC-VECTA- januari-2022 downloaden. Meer info zie clcvecta.nl

NAPK staat voor Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten en is de branchevereniging van de professionele podiumkunstproducenten in Nederland. De meeste van de aangesloten organisaties werken met overheidsfinanciering.
Meer info zie napk.nl

 

BAM! Popauteurs is de grootste belangenvereniging voor makers van popmuziek van Nederland, en vertegenwoordigt songwriters uit alle popgenres, van dance tot hiphop, het levenslied en rock. We strijden voor een eerlijker verdienmodel in de popsector, zodat je als popauteur beter betaald wordt als je liedje gestreamd wordt, of het gespeeld wordt op een podium of op radio of tv. Daarnaast organiseren we speciale evenementen voor onze leden om kennis te delen, en hebben we een gratis juridisch spreekuur. In een snel veranderende muziekindustrie waarin de positie van makers onder druk staat, staan we samen sterker.
Meer info zie bampopauteurs.nl

 

Het Platform voor Freelance Musici (PVFM) wil betere arbeidsvoorwaarden voor musici, een sterkere onderlinge solidariteit tussen vakgenoten en een groter draagvlak voor de cultuursector. Want zonder freelance musici, klinkt er geen muziek. Met deze drie pijlers kunnen we een kwalitatief hoogstaande en professionele beroepspraktijk waarborgen voor de toekomst en dat is goed voor de hele culturele sector! Ook organiseren we kennisbijeenkomsten waarbij je van elkaar kan leren. Met onze ervaring, onze partners en onze visie staat het PvFM sterk, maar we gaan ook graag met jou in gesprek over wat er beter kan! Het PvFM is er namelijk voor alle freelance musici!
Meer info zie pvfm.nl

 

De branchevereniging VNJJ – Vereniging Nederlandse Jazzpodia en Jazzfestivals – werd in 1996 opgericht (toen nog VIP geheten) als ledenorganisatie voor Nederlandse jazzpodia. De VNJJ is belangenbehartiger en ondersteuner van Nederlandse jazzpodia en jazzfestivals. Centraal staat het verstevigen van gezonde- en dynamische verbindingen in de sector. Hierin staat de driehoek promoters (podia, festivals, clubs, muziekcafés), muzikanten, en publiek centraal.
Meer info op vnjj.nl

 

De Vereniging van Buitentheater Festivals Nederland (VBFN) heeft tot doel de kwaliteit en positie van Nederlandse buitentheaterfestivals te verbeteren. De vereniging bestaat uit 17 festivals. De VBFN verbetert de inhoud, financiering, promotie en marketing van de festivals. De leden werken samen en stimuleren bovendien de totstandkoming van nieuwe Nederlandse producties in de openbare ruimte en cross-overs. Meer info op vbfn.nl

 

ARBOPODIUM is de ‘handelsnaam’ van de stichting Arbo en Podiumkunsten. Arbopodium is tot stand gekomen via de Commissie Veiligheid, Gezondheid en Welzijn in Theaters, de stichting Arbopodium en de stichting Arbo en Podiumkunsten (actief sinds 2008). Op hun website vindt u uitleg en informatie over Arbo in het algemeen, gericht op de theaters, podia en evenementenbranche. Niet alleen gericht op techniek, maar ook op ondersteunende werkzaamheden en functies. Ook vind u de actuele arbocatalogi en informatie over wetgeving en normen. Meer info Arbopodium.nl

Hieronder vindt u de adresgegevens van de bij Arbo en Podiumkunsten aangesloten koepelorganisaties (status 2019):

Kunstenbond
Oostenburgervoorstraat 152
1018 MR Amsterdam
T 020-2108050
E info@kunstenbond.nl
W www.kunstenbond.nl

Koepel Opera
p/a Het Muziektheater
Waterlooplein 22
1011 PG AMSTERDAM
T 020-5518089

VSCD (Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties)
Lucasbolwerk 11
3512 EH Utrecht
T 030-2303780
E info@vscd.nl
W www.vscd.nl

VVTP (Vereniging van Vrije Theater Producenten)
Zeeburgerdijk 84
1094 AG Amsterdam
T 036 3690536
E info@vvtp.com
W www.vvtp.com

Onderstaande links zijn nog niet door ons gecontroleerd/geverifieerd. Wordt aan gewerkt.