Bewijsregistratie


Een idee is in beginsel niet te beschermen door het auteursrecht

Derden kunnen dus op basis van uw idee iets anders creëren, zonder dat u er iets tegen kunt doen. Een concrete uitwerking van uw idee tot een concept, kan wel door het auteursrecht beschermd worden.

Het werk moet voor een ander zintuiglijk waarneembaar zijn

Het auteursrecht ontstaat vormvrij. U hoeft daarvoor verder niets te doen. Registratie is geen vereiste om in het bezit te zijn van een auteursrecht. Wèl is het aan te bevelen om te zorgen voor een bewijs van het moment van ontstaan en uitwerking van een idee. In plagiaatprocedures is dit bewijs van doorslaggevende betekenis; het gaat er om wie de eerste was!

Op een zeker moment zult u namelijk met uw concept naar buiten treden. U stuurt uw werk mogelijk naar een derde, bijvoorbeeld een collega, bureau, opdrachtgever, fabrikant, tv-producent of uitgever. Om nu te voorkomen dat er een conflict ontstaat wie eigenlijk de auteursrechthebbende en maker is van het werk, doet u er verstandig aan vooraf een bewijsregistratie te laten verrichten. Zoals gezegd, bij conflicten gaat het er immers om wie de eerste was. De rechter kan bij grote gelijkenis een bewijsomkering gelasten. De vermeende inbreukmaker moet bewijzen “niet ontleend” te hebben. In dat kader is een registratie van groot belang. Het is de rechter die uiteindelijk bepaalt of iets auteursrechtelijk beschermd is.

In de praktijk zal men minder snel misbruik maken van een geregistreerd concept. Sancties op het schenden van de auteursrechten zijn duidelijk: b.v. hoge boetes en schadevergoedingen.

Het plegen van plagiaat is irritatie nummer één!

Ook in de evenementensector wordt de concurrentiestrijd steeds feller door de harder wordende competitie om opdrachten binnen te halen. Praktijken als het klakkeloos overnemen van elkaars ideeën, concepten en offertes en deze vervolgens aan dezelfde opdrachtgever aanbieden en daarbij 10% onder de prijs gaan zitten, zijn helaas geen uitzonderingen meer. Ook het exact kopiëren van andermans act, programma of concept is helaas geen zeldzaamheid. Indien de concurrentie door gebrek aan fantasie, vakkennis of uit andere motieven jouw werk gebruikt om een opdracht binnen te halen, dan heb je een juridische bewijsregistratie nodig om daar hard tegen op te kunnen treden. Het plegen van plagiaat leid tot een verharding waar de branche absoluut niet bij gebaat is.

Begin 2004 is op initiatief van Stichting Artiesten Belangen Centrum ABC een nieuwe organisatie geïntroduceerd: IdeeSafe! Deze organisatie maakt het mogelijk om een juridische bewijsregistratie te verrichten van ideeën en concepten in het kader van het auteursrecht. Door een vlotte werkwijze en snelle afhandeling biedt IdeeSafe de mogelijkheid om ideeën/concepten binnen 2 werkdagen veilig te stellen en plagiaat tegen te gaan.

Op afspraak wordt de deponering bij IdeeSafe in enkele uren inhoudelijk getoetst en geregistreerd. Vervolgens gaat het materiaal dezelfde werkdag, of uiterlijk de werkdag daarna, naar de notaris. Dat is dan tevens de datum waarop de bewijsregistratie in werking treedt en de artiest/muzikant het bureau en zijn opdrachtgevers met een gerust hart kan informeren over zijn idee/concept.

Ook minder gangbare concepten op het gebied van kunst & cultuur, onderzoek & wetenschap, muziek & entertainment kan men bij IdeeSafe deponeren, zoals: acts, kostuums, programma’s, shows, musicals, schetsen, ontwerpen, tekeningen, kunstwerken, foto’s, video’s en draaiboeken. Alle deponeringen bij IdeeSafe worden notarieel bekrachtigd en gelden voor een depottermijn van 10 jaar.

Door éénmalig te investeren in uw ideeën en ze te (laten) registreren bij IdeeSafe, bent u voor 10 jaar verzekerd van uw exclusieve registratierechten en kunt u vervelende problemen eenvoudig voorkomen.

Overige diensten

– begeleiding van idee naar concept
– startpunt bij realiseren van ideeën
– intermediair tussen bedenkers en producenten.

IdeeSafe helpt om ideeën om te zetten in een daadwerkelijk concept. Daarbij biedt IdeeSafe de unieke mogelijkheid om ook geluid-, foto-, film- & video-opnamen als registratiebewijs op te slaan. De auteursgerechtigde is bij IdeeSafe voor 10 jaar verzekerd van zijn/haar registratierechten (Escrow).
Meer info zie Ideesafe.nl