Het “Beste Idee van Nederland” is niet zo’n best idee!

Iedereen die een goed idee heeft en zichzelf serieus neemt gaat proberen zijn idee te realiseren. Maar waar te beginnen? Voordat je een idee hebt doorontwikkeld, producenten en financiers hebt gevonden, is je idee al vele malen geëtaleerd aan derden en daarmee vogelvrij, tenzij je het idee hebt geregistreerd.

Zonder een bewijsregistratie kan iedere betrokkene met jouw idee aan de haal gaan. Plagiaat is dan ook niet voor niets irritatie nummer één in vele branches. De weg naar een octrooi is lang, ingewikkeld en kostbaar. Velen hopen dit te kunnen omzeilen en denken hun geluk te vinden bij een wedstrijd: het beste idee van Nederland! Meedoen aan dit tv-programma biedt ogenschijnlijk vele mogelijkheden voor creatieve gelukzoekers. Vol enthousiasme wordt door de deelnemers uitvoerig de in- en outs van hun idee en/of vinding uitgelegd. Dit in de hoop dat zij tot de uitverkorenen gaan behoren die verder komen in de realisatie en productie van hun idee.
De gedachte aan succes, het snelle geld en eeuwige roem maakt mensen echter erg onzorgvuldig en onoplettend. Helaas zitten aan deelname vele valkuilen en onrechtvaardigheden verbonden.

De grootste valkuilen zitten in de deelnemersvoorwaarden.

Artikel 8* stelt als voorwaarde dat je jou idee niet eerder hebt mogen registreren. Je moet verklaren dat je jouw idee uitsluitend bij de stichting, die de wedstrijd “het beste idee van Nederland” organiseert, hebt aangeboden. Dat betekend dat als je al eerder gelobbyd hebt met je idee, je eigenlijk geen kans meer maakt.

Voorts moet je afstand doen van alle intellectuele eigendomsrechten van jouw idee, d.w.z. je geeft gewoon je idee weg! (zie artikel 9*). Als je idee dan uitgekozen wordt mag de stichting jouw idee over dragen aan een commercieel belanghebbend bedrijf. Er is wel sprake van dat je de afgestane rechten terug krijgt in de vorm van een “schriftelijke mededeling” (??!? Zie artikel 13*). Een schriftelijke mededeling is geen overeenkomst! Er wordt ook géén termijn genoemd waarin dat zou moeten gebeuren. Intussen kan die stichting alles met jouw idee ondernemen en mag jij er zelf niets meer mee doen.

In artikel 15* wordt je verplicht geen mededelingen te doen aan derden over je eigen idee, maar deze geheimhoudingsplicht geldt dan weer niet voor de stichting.

Verder worden er percentages genoemd over royaltyopbrengsten. Of deze reëel zijn kan ik niet 123 beoordelen. Dit zal per idee verschillen en is mede afhankelijk van investeringen die nodig zijn in de verdere ontwikkeling/productiekosten en het te verwachten commercieel succes. In ieder geval sluit men hiermee verdere zakelijke onderhandelingen uit.

Als sluitstuk en allergrootste valkuil artikel16*: “De stichting heeft het recht om publiciteit te geven aan alle ingezonden Ideeën, ongeacht of deze al dan niet als winnend worden aangemerkt respectievelijk voor verdere exploitatie worden geselecteerd…….”

Weinig mensen kunnen inschatten wat de gevolgen van dit artikel zijn, evenmin de deelname aan het tv-programma.

In gewoon Nederlands betekent het dat je absoluut niet meer in aanmerking komt voor een octrooi op jou idee! Een van de absolute voorwaarden om een octrooi te verkrijgen is juist dat jouw idee NIEUW moet zijn, d.w.z. het mag niet eerder gepubliceerd of door de media uitgezonden zijn.

Als iemands idee niet is geselecteerd, wil dat absoluut niet zeggen dat het idee waardeloos is. Veel ideeën die niet door de jury uitgekozen zijn, hebben wel zeker bestaansrecht en kunnen door andere partijen uitgevoerd en in de markt gezet worden. De mogelijkheid om je idee ten gelde te maken is door deelname aan het programma definitief van de baan.

Uiteindelijk dus toch niet zo’n goed idee………..!

Roel van Dongen