Misverstanden aansprakelijkheid


6 misverstanden rondom aansprakelijkheid van ondernemers

Als je uit naam van je bedrijf bij een klant bent of voor een klant werkt, ben je aansprakelijk voor nadelige gevolgen van werkzaamheden die je verricht. En voor schade die door jouw toedoen ontstaat aan mensen en spullen. Ook als je je afspraken uit je overeenkomst met je klant niet nakomt of een product afleverde dat een gebrek of tekortkoming vertoont, kun je aansprakelijk worden gesteld. Helaas doet er over aansprakelijkheid voor zzp’ers nogal wat foutieve informatie de ronde. Om je te helpen je risico’s op een aansprakelijkheidsstelling goed af te wegen, helder ik de 6 grootste misverstanden rondom aansprakelijkheid voor je op.

1. Ik heb toch leveringsvoorwaarden?

Goede leveringsvoorwaarden zijn heel belangrijk. Met leveringsvoorwaarden kun je je aansprakelijkheid beperken, maar nooit helemaal uitsluiten. Maak je gebruik van branchevoorwaarden, dan weet je zeker dat deze juridisch zijn getoetst en gedeponeerd en dat je ze dus veilig kunt gebruiken. Maak je toch eigen voorwaarden, laat die dan juridisch toetsen. Zorg er wel voor dat je klant je leveringsvoorwaarden heeft ontvangen, voordat hij je offerte accepteert. Als je je klant vooraf niet juist of niet op tijd van je leveringsvoorwaarden op de hoogte brengt, kan hij ze bij een eventueel geschil namelijk bij de rechter laten vernietigen.

2. Ik ben al particulier verzekerd

Particulieren zijn volgens de wetgeving minder snel aansprakelijk dan een bedrijf. Net als een privépersoon aansprakelijk is voor eventuele schade die zijn huisdier of kind maakt, ben jij als ondernemer aansprakelijk voor schade die tijdens werktijd wordt veroorzaakt door jou, door je bedrijf of door je product. Een particuliere aansprakelijkheidsverzekering vergoedt geen schade door zakelijke aansprakelijkheid.

3. Mijn bedrijf is een BV, ik ben dus niet aansprakelijk

Het klopt dat je BV aansprakelijk is voor schade die ontstaat door werkzaamheden die je vanuit die BV verricht. Maar jij haalt jouw inkomen uit die BV. Een forse schade zal dat inkomen dus kunnen aantasten. En stel dat de BV failliet gaat en dat het faillissement is te wijten aan fouten die jij als bestuurder hebt gemaakt, dan kun je er ook persoonlijk voor aansprakelijk worden gesteld.

4. Ik heb een goede rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekering helpt je bij het voeren van verweer bij een eventuele aansprakelijkstelling. Als daarbij blijkt dat je bedrijf toch aansprakelijk is, vergoedt een rechtsbijstandverzekering deze schade echter niet. Een aansprakelijkheidsverzekering daarentegen zoekt voor je uit of je werkelijk aansprakelijk bent en vergoedt ook de schade als dit binnen de voorwaarden valt.

5. Een aansprakelijkheidsverzekering is veel te duur

De verzekeraar bepaalt de premie op basis van de jaarlijkse schade in jouw branche. De premie weerspiegelt dus het risico in je branche. Hoe hoger het risico, hoe hoger je premie. En andersom geldt hetzelfde. Hoe veiliger je branche, hoe lager de premie.

6. Mij overkomt dat niet!

Tja, het klinkt afgezaagd, maar is o zo waar: Er kan altijd iets fout gaan, want een ongeluk zit nou eenmaal in een klein (en vaak onverwacht) hoekje. En hoewel je met goede leveringsvoorwaarden veel problemen kunt voorkomen, is het uitsluiten van alle risico’s bijna onmogelijk.

Met dank aan Antoine van Eijck (Risicodeskundige)