Een betrouwbare belastingadviseur. Bestaat die?


Elk jaar komt het weer terug: belastingaangifte doen

Veel ondernemers besteden die taak uit aan een fiscalist, een belastingadviseur. Die weet immers alles over fiscale regeltjes, aftrekposten en teruggaveregelingen, toch? Uit een steekproef van de Consumentenbond bleek echter dat bijna de helft van de belastingadviseurs “beginnersfouten en een stapel slordigheidsfouten” maakt bij een belastingaangifte.

Hoe scheidt je het kaf van het koren?

De simpelste oplossing lijkt een keurmerk, waarbij alle verbonden belastingadviseurs worden getoetst op opleiding, ervaring en werkwijze. “Een keurmerk is verstandig”, zegt Peter Goossens van het Register Belastingadviseurs. “Dat betekent dat onze leden verplicht educatie en trainingen volgen, zodat ze hun kennis op niveau houden. En als we merken dat een lid een zeer slechte beoordeling krijgt, dan kan een tuchtcollege eventueel besluiten tot tijdelijke schorsing of permanente uitsluiting. We moeten namelijk zorgen dat onze kwaliteit geborgen blijft.”

‘Steekproef niet representatief’

Volgens Michel Hamer van de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingadviseurs (NOAB) hoeven ondernemers zich niet zorgen te maken over de kwaliteit van de fiscaal deskundigen, ook niet na de matige score in het onderzoek van de Consumentenbond. “Daarvoor is deze steekproef te klein. Slechts dertig adviseurs, dat is te gering om een representatief beeld neer te zetten. Toch hebben alle media het zo gebracht. Het woord ‘schandalig’ zou ik daarvoor niet gebruiken, maar het is op zijn minst opvallend.”

Koepelorganisaties

Voor belastingadviseurs bestaan meerdere koepelorganisaties en keurmerken naast elkaar. Alle drie zien ze toe op de kwaliteit en opleiding van de leden, maar in details verschillen ze van elkaar. Leden van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) zijn per definitie academisch opgeleid. Het Register Belastingadviseurs (RB) benoemt individuele leden en bij de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB) krijgt het belastingkantoor een lidmaatschap. Ondernemers kunnen echter ook kiezen voor ongebonden deskundigen: belastingadviseur is immers een vrij beroep.

Referenties

Hoe kies je dan als ondernemer een goede, betrouwbare belastingadviseur uit? “Ga af op je gevoel”, zegt Goossens van het RB. “Ondernemers krijgen via mond-tot-mond-reclame vaak tips, maar trek ook de referenties na van de desbetreffende adviseur. Wat vinden zijn huidige klanten? Wat zijn de voorwaarden van een samenwerking?”

NOAB-directeur Hamer: “Vraag als het kan om offertes bij meerdere adviseurs. Een mkb-bedrijf kan beter een klein in plaats van een groot belastingkantoor benaderen voor de juiste hoeveelheid aandacht en expertise.”

Keurmerk?

En wat is de waarde van een keurmerk? Belastingadviseur Jan Douwes, die al 20 jaar in het vak zit, heeft zijn lidmaatschap op het RB onlangs opgezegd. “Lidmaatschap van een keurmerk of koepelorganisatie scheelt misschien op het oog wel wat en ze kunnen zich indekken tegen schade. Inhoudelijk is het echter niet doorslaggevend. Deze koepelorganisaties prediken een gegarandeerd minimum aan kwaliteit, maar mijn inschatting is dat sommige leden gewoon te weinig kennis in huis hebben. Zoek je als ondernemer een belastingadviseur die geen foutjes maakt? Die vind je niet.”

‘Slechte raad is meestal duurder’

Volgens Douwes moeten ondernemers zich niet blind staren op de laagste prijs. “Goede raad is duur, maar slechte raad is meestal duurder. Een deskundige, ervaren adviseur verkoopt geen onzin en weet waarover hij het heeft. Probeer als het kan een specialist in jouw doelgroep te vinden. Zit je in de retail of ICT, zoek dan iemand die daar veel kennis van heeft. Zorg ook dat de lijnen zo kort mogelijk zijn: ga aan tafel zitten met degene die jouw zaak behandelt.”

Auteur: Jules van der Leeuw