Handleiding Artiestenregeling


BIJZONDERE BELASTINGREGELS

Deze handleiding is voor iedereen die een artiest, een beroepssporter, een artiestengezelschap of een sportploeg inhuurt voor een optreden of sportevenement. Want als u een artiest of een beroepssporter voor een avond, een dag of een langere periode inhuurt (niet langer dan 3 maanden) en u geeft hier een beloning (gage) voor, dan moet u misschien de artiesten- en beroepssportersregeling toepassen. Op grond van deze regeling houdt u dan loonbelasting in over de gage die u betaalt. Voor artiesten die in Nederland wonen,
betaalt u ook premies werknemersverzekeringen over de gage.

Bijzonder aan de artiesten- en beroepssportersregeling is dat u geen premie volksverzekeringen inhoudt op de gage. Ook hoeft u geen werkgeversheffing Zvw te betalen of bijdrage Zvw in te houden. U houdt dus alleen loonbelasting in. En voor artiesten die in Nederland wonen premies voor de volgende werknemersverzekeringen:
• de Werkloosheidswet (WW)
De WW wordt betaald uit het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf ).
• de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
De WIA wordt betaald uit het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof ) en de Werkhervattingskas (Whk).

De gage, de loonbelasting en de eventuele premies werknemersverzekeringen geeft u aan met de aangifte loonheffingen.
Deze handleiding legt uit wanneer u de regeling moet toepassen en laat stap voor stap zien wat u moet doen om aangifte loonheffingen te doen.
Ga naar Handleiding artiest