Hoe doe ik mijn belastingaangifte?


Waar moet je rekening mee houden?

Belastingaangifte doen is een vervelende, maar noodzakelijke taak. Als ondernemer kun je er verschillende voordelen uit halen die vaak over het hoofd worden gezien. Als je het zelf te lastig vindt, kun je een belastingadviseur of een accountant in de arm nemen. Als je toch zelf je aangifte gaat doen, dan moet je het wel goed doen. Waar moet je rekening mee houden?

Privépersoon of ondernemer?

Je moet eerst bepalen of je als privépersoon of ondernemer je aangifte moet invullen. Als op je persoonlijke pagina een ondernemersaangifte klaarstaat, betekent dit dat je in ieder geval als ondernemer wordt gezien. Je kunt ook aan de Belastingdienst vragen of ze een ondernemersaangifte voor je klaarzetten. Om de ondernemer te helpen hanteert de Belastingdienst negen onoverzichtelijke criteria waaraan je kunt zien of je als ondernemer wordt gezien:

 • Maakt u winst? Zo ja, hoeveel?
  Als u alleen een heel kleine winst hebt of structureel verlies lijdt, is het niet aannemelijk dat u winst gaat maken. Er is dan geen sprake van een onderneming.
 • Hoe zelfstandig is uw onderneming?
  Als anderen bepalen hoe u uw onderneming moet inrichten en hoe u uw werkzaamheden uitvoert, ontbreekt de zelfstandigheid en is er meestal geen sprake van een onderneming.
 • Beschikt u over kapitaal (in de vorm van geld)?
  Kapitaal is voor veel ondernemingen noodzakelijk. U moet investeren in bijvoorbeeld reclame, inhuur van mensen en verzekeringen. Voldoende kapitaal om een onderneming te starten en enige tijd draaiende te houden, wijst erop dat u mogelijk een onderneming hebt.
 • Hoeveel tijd steekt u in uw werkzaamheden?
  Als u erg veel tijd aan een activiteit besteedt zonder dat dat rendement oplevert, is er meestal geen sprake van een onderneming. U moet daarentegen wel voldoende tijd aan uw werkzaamheden besteden om deze rendabel te maken.
 • Wie zijn uw opdrachtgevers?
  U streeft ernaar meerdere opdrachtgevers te hebben, onder andere om betalings- en continuïteitsrisico’s te verminderen. Wanneer u meerdere opdrachtgevers hebt, neemt uw afhankelijkheid van een of enkele opdrachtgevers af en neemt uw zelfstandigheid toe.
 • Hoe maakt u uw onderneming bekend naar buiten?
  U bent voor uw bestaan afhankelijk van opdrachtgevers. Om ondernemer te zijn, moet u zich voldoende kenbaar maken, bijvoorbeeld door reclame, een internetsite, een uithangbord of eigen briefpapier.
 • Loopt u ‘ondernemersrisico’?
  Bestaat er een kans dat uw opdrachtgevers niet betalen? Gebruikt u uw goede naam voor de uitoefening van uw werkzaamheden? Bent u afhankelijk van de vraag naar en het aanbod van uw producten en diensten? Loopt u ‘ondernemersrisico’, dan hebt u waarschijnlijk een onderneming.
 • Bent u aansprakelijk voor de schulden van uw onderneming?
  Als u aansprakelijk bent voor de schulden van uw onderneming, dan bent u mogelijk ondernemer.

Voldoe je niet aan de gegeven criteria? Dan kan het zijn dat je een privépersoon bent. Heb je toch inkomsten naast je werk in loondienst? Ga in ‘Box 1: Andere Inkomsten’ naar ‘Resultaat uit overig werk’ en geef vervolgens bij het kopje ‘Opbrengsten uit overig werk’ je omzet aan.

Box 1, 2 en 3?

De belastingaangifte is opgedeeld in drie ‘boxen’. Voor de ondernemer heeft ‘Box 1’ een andere indeling dan voor privépersonen. Hierin plaats je jouw winst en de voordelen voor ondernemers. Box 2 en 3 zijn hetzelfde als bij de particuliere aangifte.

Belastingvoordelen

Om verschillende belastingvoordelen voor ondernemers mee te nemen in je belastingaangifte, is het belangrijk te weten hoeveel tijd je hebt besteed aan je onderneming. Je moet minimaal 1.225 uur per jaar besteden aan je onderneming en je moet meer dan 50 procent van jouw gewerkte tijd besteden aan je onderneming. Als je een beginnende onderneming bent (jonger dan vijf jaar) dan geldt deze 50 procent regel niet. Zorg met een urenregister dat je in ieder geval kunt aantonen dat je aan het werk was.

Oudedagsreserve

De oudedagsreserve (FOR) bedraagt dit jaar 9.44 procent. Dit betekent dat je van je winst 9.44 procent opzij kunt leggen. Hierover betaal je pas belasting na AOW-leeftijd. Deze FOR mag maximaal 8.775 euro zijn. Je kunt je oudedagsreserve laten opheffen of minderen als:
– je een lijfrente voor een inkomensvoorziening koopt en je verzoekt de Belastingdienst om dit van je FOR af te halen.
– het bedrag van je oudedagsreserve is hoger dan het ondernemingsvermogen terwijl één van de volgende situaties zich voordoet: je staakt jouw onderneming, je hebt op 1 januari de AOW-leeftijd bereikt of je voldoet in dit en vorig jaar niet aan het urencriterium.

Deze regeling levert op korte termijn belastingvoordelen. Je haalt de oudedagsreserve als eerste van je winst af. Je betaalt minder belasting in de jaren waarin je de FOR toepast. Dit komt omdat je de belasting verschuift. Het is van tevoren niet te zeggen of het gunstig is, laat je daarom hierover adviseren.

Ondernemersaftrek

Zelfstandigenaftrek: Elk zelfstandig ondernemer mag een vast bedrag van 7.280 euro van de winst aftrekken Hierover betaal je geen belasting.

Startersaftrek: Deze regeling verhoogt de zelfstandigenaftrek met 2.123 euro. Je kunt hiervan gebruikmaken als je in de afgelopen vijf jaar minimaal één jaar geen ondernemer was en minder dan twee keer gebruik hebt gemaakt van de zelfstandigenaftrek.

Aftrekbare kosten

Maak je winst zo laag mogelijk in de aangifte. Dit zorgt ervoor dat je minder moet betalen. Maak daarom gebruik van de verschillende aftrekposten. Denk aan de aftrekbare kostenvoor spullen en verzekeringen, de kleine regelingen waar je gebruik van kunt maken en de fiscale voordelen die voor zelfstandig professionals gelden.

Zzp’er en loondienst?

Als je zowel in loondienst als ondernemer bent, kun je hier voordeel uithalen. Als je winst na de aftrek negatief is, kun je dit van je salaris aftrekken om minder salaris te betalen.

Als voorbeeld:

 • Je hebt 2.000 euro winst met je onderneming
 • Je totale aftrek is 9.000 euro
 • Je winst staat 7.000 euro negatief op de aangifte
 • Resultaat: je hoeft over 7.000 euro van je salaris geen belasting te betalen

(Bron: Belastingdienst)