Onderzoek ‘Pop, wat levert het op’


Onderzoek ‘Pop, wat levert het op’ schetst onthutsend beeld!

Ruim de helft van de Nederlandse professionele popmusici verdiende in 2014 slechts € 9.000,– bruto of minder met muziek terwijl het aantal gewerkte uren per week de afgelopen jaren met 11% is toegenomen.

Dit is één van de uitkomsten van het onderzoek: Pop, wat levert het op? naar de inkomenspositie van professionele popmusici in Nederland. Het onderzoek werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Cubiss in opdracht van de muzikantenvakbonden Ntb en FNV-KIEM en de rechtenorganisaties Sena en NORMA. Bijna 800 professionele popmusici, die zijn aangesloten bij muzikantenbond Ntb en/of rechtenorganisatie Sena, namen deel aan het onderzoek. Het onderzoek is een vervolg op onderzoek uit 2008.

Andere opvallende uitkomsten zijn:

– De popmusicus anno 2015 is hoogopgeleid. Tweederde van de respondenten heeft een HBO of hogere opleiding gevolgd.

– De modale popmusicus heeft een bruto jaarinkomen van € 18.000,– (muziek plus andere inkomsten) en bijna een kwart verdiende € 9.000,– of minder.

– De modale samenwonende popmusicus kan met zijn/haar partner of gezin niet rondkomen van eigen inkomsten uit muziek en is mede aangewezen op inkomsten uit andere werk of inkomsten van de partner.

– 48% van het inkomen uit muziek wordt met optredens verdiend, 21% met lesgeven en 15% met royalties en rechteninkomsten.

– Bijna 40% van de optredens bij de gesubsidieerde poppodia leveren een gage van € 50,– of minder op terwijl 4% meer dan € 1000,– verdient .

– 85% van de ondervraagde musici is van mening dat muzikanten een veel te lage vergoeding ontvangen voor het online downloaden en streamen van muziek.

Ga naar het onderzoek Pop-wat-levert-het-op-2016