Streetcash

HET GELD LIGT OP STRAAT…….

Steeds minder mensen hebben cash op zak. Voor de straatartiest/muzikant is het daarom steeds moeilijker om wat bij te verdienen. Zeker voor die artiesten die inkomensafhankelijk zijn van de optredens die ze doen.

Straattheater is de graadmeter van de Nederlandse cultuur en het is hoog tijd om deze op te waarderen. Het geven van allerlei impulsen is nodig om zowel artiesten, muzikanten en performers ertoe te bewegen de kwaliteit van straattheater in Nederland naar een hoger plan te tillen. Een app als Streetcash kan een enorme impuls geven om de straattheatercultuur weer levendig en kleurrijk te maken.

De naam Streetcash is bedacht voor een app waaraan een betalingssysteem is gekoppeld bedoeld om kleine bedragen rechtstreeks naar straatartiesten/muzikanten te sturen. Streetcash wil een alternatief zijn voor het publiek om een donatie aan de artiest/muzikant te doen. Dit zonder ingewikkelde procedures om QR-codes in te scannen of om bankgegevens bekend te maken via online bankbetalingen. Laagdrempelig, veilig en eenvoudig zijn de kernbegrippen voor dit systeem.

Als er een manier bestaat voor het publiek om een artiest, die optreed in de openbare ruimte, makkelijk, snel en rechtstreeks te belonen voor zijn creatieve prestatie, zal de uitdaging om een donatie/gift te doen zeker groter worden. Voor de artiesten, muzikanten en andere performers is het dan weer lucratief om hun kunsten en vaardigheden aan het publiek op straat te vertonen. De straten in de binnensteden zullen weer kunnen bruisen van kleurrijk vermaak door de cultuurmakers van Nederland.

Momenteel wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van een dergelijke app. Tevens wordt onderzocht of er eventuele juridische, financiële, belastingtechnische en merk/auteursrechtelijke belemmeringen zijn om een dergelijke app te realiseren en in de markt te zetten.

WORDT VERVOLGD……..

ps: het is niet uitgesloten en het ligt in de lijn van de verwachtingen dat er meerdere toepassingen en doelgroepen voor deze app zich aandienen