Vakpraat


De wereld van de podiumkunsten stelt hele hoge eisen

Alleen de beste musici, acteurs en dansers komen echt op het podium terecht.

De Artiest is niet meer weg te denken uit onze economie. Artiesten creëren hun eigen werk en zij geven de economie de broodnodige variatie, veerkracht en flexibiliteit. Hun belangrijkste meerwaarde blijft vaak onderbelicht. Artiesten brengen ontspanning, verstrooiing en humor. Zij weten hun publiek te inspireren, te verbazen, te ontroeren, te prikkelen en gaan voor het applaus als blijk van waardering en erkenning. Daarnaast ontwikkelen zij kennis, ervaring en expertise en benutten deze om andere beroepsgroepen en organisaties te inspireren, te motiveren en verder te brengen in hun creatieve ontwikkeling. Ook in economische moeilijke tijden overleven Artiesten door innovatief en creatief te zijn, door nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan en door hun dienstverlening en programma-aanbod aan te passen.

Organisaties en ook bedrijven zien de inzet van Artiesten steeds meer als belangrijke toegevoegde waarde voor hun Research & Development-activiteiten, met name op het gebied van marketing & promotie. Ook in het kader van teambuilding, deskundigheidbevordering, training & motivatie wordt er steeds meer een beroep gedaan op de veelzijdige inbreng van Artiesten.

Podiumkunsten breed begrip

Binnen de podiumkunsten bestaat veel diversiteit in muziek, theater- en dans. Er zijn ontzettend veel vormen; van Concertgebouworkest tot popgroep, van experimenteel toneel tot circusshow en van klassiek ballet tot breakdance. Maar ook grote musicals, theaterfestivals, dance-events, een clown op het kinderfeestje en de mimespeler in het winkelcentrum vallen onder de podiumkunsten.

Sommige kunstenaars werken in vaste dienst, anderen werken als freelancer. De verwachting is dat er steeds meer vraag komt naar amusement. Het publiek stelt dan ook steeds hogere eisen aan de professionaliteit. Dat betekent dat je alles goed op orde moet hebben, ook de zakelijke kant.

De podiumkunsten, soms ook aangeduid als uitvoerende kunsten, zijn die vormen van kunst die uitgevoerd worden op een podium in de aanwezigheid van publiek. Tot de podiumkunsten behoren live-uitvoeringen van muziek, musical, opera, ballet, moderne dans, toneel en kleinkunst. Deze vormen van podiumkunsten kunnen worden uitgevoerd door professionele musici, dansers, acteurs of cabaretiers, vaak onder leiding van een dirigent of regisseur, maar ook door amateurs.

De term uitvoerende kunsten benadrukt het feit dat deze kunstvorm als ‘dienstbaar’ wordt gezien aan de meer ‘scheppende’ kunstvormen van (toneel)schrijven, componeren en choreograferen, hoewel veel uitvoerende kunstenaars deze vormen van kunst combineren. Bij de podiumkunsten staat vaak de expressie van gevoelens centraal. Belangrijke hulpmiddelen daarbij kunnen zijn het decorontwerp, het kostuumontwerp, de belichting en de geluidstechniek.