Advertentiebeleid


Tips voor uw advertentiebeleid

Advertentieplan

Maak een advertentieplan: bepaal uw doelgroep(en) en stel jaarlijks een advertentiebudget vast. Kies op grond daarvan zelf in welke media u wilt adverteren.
Voorzichtigheid: wees altijd op uw hoede als u benaderd wordt om advertenties te plaatsen. Ga nooit zonder meer in op aanbiedingen per mail of telefoon van voor u onbekende advertentiewervingbureaus.

Administratie

Leg een ordner aan voor al uw advertentieopdrachten. Bewaar daarin alle opdrachtbevestigingen, mails, facturen en overige correspondentie. Leg ook telefonische afspraken hierin vast. Maak een lijst van alle uitgevers en advertentiebureaus waarmee u werkt. Als u onverwacht wordt gebeld, kunt u zo snel nagaan of u al eerder contact met het betreffende bedrijf heeft gehad.

Niet machtigen

Let op dat u niet tekent voor een machtiging tot automatische betaling. Heeft u dit toch gedaan, dan kunt u uw bank verzoeken de betaling binnen vijf dagen na afschrijving terug te storten. Trek vervolgens ook de machtiging in.

Geen handtekening

Wilt u per brief ontkennen dat u een overeenkomst heeft gesloten, zet dan geen handtekening onder deze brief. Zo voorkomt u eventueel misbruik van uw handtekening. U kunt beter volstaan met het typen van uw naam.

Eenmalige plaatsing

Indien u akkoord bent gegaan met een eenmalige plaatsing, dan is dit géén overeenkomst voor meerdere jaren. Als u het volgende jaar een factuur voor een nieuwe plaatsing krijgt, is dit zonder rechtsgrond. U kunt dan het beste meteen schriftelijk reageren.

Instrueer uw medewerkers/partners

Zorg ervoor dat uw medewerkers/personeelsleden/partners weten in welke gevallen zij uw onderneming mogen vertegenwoordigen.

Neem de tijd

Laat u niet opjagen door een verkoper, bijvoorbeeld met de smoes dat de drukker op een akkoord zit te wachten (tenzij u de uitgever kent en zeker weet dat het gaat om een daadwerkelijk gegeven opdracht). Neem de tijd om na te gaan of het verhaal van de verkoper klopt.

Vraag informatie

Teken nooit voor een advertentieplaatsing als u geen schriftelijke bevestiging krijgt van oplage, verspreidingsgebied en doelgroep of als u geen voorbeeldexemplaar te zien krijgt.