Verbeter je teksten


Teksten zijn het hart van je site

Als je dit artikel hebt gelezen zul je in staat zijn om je teksten vergaand te verbeteren. Hier volgen 10 tips om dat te doen.

  1. Timmer je tekst niet dicht

Je tekst hoeft geen waterdicht argument te zijn. Voorbeeld: “Tegenwoordig houden vrijwel alle meisjes in zekere mate van rockmuziek”. Constructies als “vrijwel alle” en “in zekere mate” zijn vage nietszeggende termen. Gebruik ze niet. Dit soort constructies verwateren je tekst. Zeg liever: “Tegenwoordig houden alle meisjes van rockmuziek”. Durf een punt te maken.

  1. Herhaal je punt

Herhalingen spreken de hersenen beter aan. Herhalingen zijn een goede manier om een punt te benadrukken. Herhalingen zijn irritant als je ze teveel gebruikt.

  1. Gebruik geen passieve bewoordingen

“Het brood werd gekocht door de man” of “De man kocht het brood”. De eerste is passief. De tweede actief. Zie je hoe de eerste zin meer woorden gebruikt zonder extra informatie toe te voegen? Actieve zinnen spreken meer aan. Probeer je teksten in actieve vorm te schrijven.

  1. Sla beleefdheden over en wees direct

“Als je deze post hebt gelezen zul je beter teksten kunnen schrijven. Dat komt omdat je dan deze tien punten hebt geleerd” versus “Veel schrijvers hebben moeite met het schrijven van lange teksten. Ik hoop dat je hier iets van deze post leert”.

Zie je het verschil? Wees to the point. Verander zinnen als “er zijn verschillende dingen” naar “er is één ding, en dit is het”. Direct en gedurfd. En nee, dat is niet onbeleefd.

Nog een laatste voorbeeld. “Er zijn veel manieren om geld te verdienen. Ik ga je vertellen over een manier: echte problemen oplossen” versus “Echt geld verdienen doe je door echte problemen op te lossen”.

  1. Schrijf voor twijfelaars

Er zijn 3 groepen lezers:
– Mensen die het met je eens zijn
– Mensen die het niet met je eens zijn
– Twijfelaars

De eerste twee groepen kan je vergeten. Je schrijft voor de derde groep. Degenen die overtuigd zijn hoef je niet meer te overtuigen. En degenen die het niet met je eens zijn vereisen teveel inspanning om te overtuigen. De twijfelaars zijn te overtuigen. Zij zijn interessant.

  1. Schrijf wat je zegt

Wel eens in een gesprek tegen iemand gezegd: “bij dezen vindt u onze brochure ter inzage”? Waarop diegene dan antwoordde: “Vriendelijk bedankt edele heer/dame. Ik verblijf als uw getrouwe dienaar”?

Ik denk het niet. Schrijf zoals je praat. Dan kan je veel persoonlijker schrijven. Zonder onbeleefd te worden. Je kunt immers ook beleefd praten. Je hoeft dus niet, zoals ik, al je artikelen en brieven in de je-vorm te schrijven. Oordeel zelf maar of je het prettig en gepast vindt.

  1. Kort, kort kort

Schrijf kort. Schrijf krachtig. In korte zinnen. Mensen lezen niet op het web, ze scannen. Hoe korter, hoe beter. Denk je dat dit niet kan? Lees eens Hemmingway. Of Stephen King.

  1. Wees persoonlijk

“Goedemorgen” is beter dan: “Geachte”. Wil je een e-mail campagne versturen? Maak dan gebruik van personalisatie. Spreek je lezer direct aan. Een formele aanhef is altijd onpersoonlijk en spreekt niet aan.

Nog een voorbeeld: “U kunt bij ondergetekende terecht voor meer informatie”. “Ondergetekende” is ontzettend onpersoonlijk. Beter is: ”Wilt u meer weten? Neem contact met me op.”

  1. Wat heb ik eraan?

WHIE ofwel Wat Heb Ik Eraan is het meest belangrijke principe van succesvolle teksten. De lezer stelt deze vraag onbewust of bewust wanneer hij je tekst leest. Beantwoord de WHIE vraag dus altijd adequaat.

Een voorbeeld van hoe het niet moet:

“Wij, bedrijf X, hebben een nieuw product ontwikkeld. Het product heet Y. Het is de ultieme financiële oplossing voor het MKB. Het biedt ongekende mogelijkheden.”

Hoe kan het beter?

“Onnodige uitgaven spuugzat? Wilt u uw kosten onder controle krijgen? Dat kan met behulp van product Y. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een offerte.”

In dit laatste voorbeeld doe ik twee dingen. Ten eerste geef ik concreet aan wat de klant kan met product Y. Deze tekst speelt meer in op het WHIE principe. Ten tweede roep ik hem op tot actie.

  1. Eindig met een oproep tot actie

Eindig met een oproep tot actie. Help de lezer met de volgende stap. Wat moet hij doen? Vraag of zeg het hem.

(Bron: Niek Vugteveen)