Wie, wat, waar?

Stichting Artiesten Belangen Centrum (ABC) is een ontmoetingspunt voor artiesten, muzikanten & performers waar knelpunten uit het werkveld worden gesignaleerd. Tevens biedt het ABC een platform van waaruit de mogelijkheid bestaat om acties te ondernemen om deze knelpunten op te heffen. Daarnaast wil het ABC als een volwaardige gesprekspartner haar deskundigheid inzetten op beleidsbepalend niveau.

Het ABC biedt ondersteuning en advies aan artiesten, behandeld klachten en kan bemiddelen in conflictsituaties.
Zij organiseert over diverse onderwerpen beroepsondersteunende activiteiten.

Wie?  
Stichting Artiesten Belangen Centrum is er voor onafhankelijke artiesten, muzikanten en andere performers uit verschillende disciplines. Wij streven ernaar dat
* iedereen moet kunnen werken op professioneel niveau
* iedereen elkaars identiteit en originaliteit respecteerd
* iedereen op de hoogte is van elkaars disciplines
* iedereen de mogelijkheid moet krijgen om geldige papieren te verkrijgen om als zelfstandig ondernemer te handelen 

Wat? 
Stichting Artiesten Belangen Centrum heeft kennis en capaciteiten gebundeld om voor artiesten, muzikanten & performers te bewerkstelligen dat zij
* het beste in zichzelf kunnen ontwikkelen
* hun vakkennis kunnen vergroten
* makkelijker onderlinge samenwerkingsprojecten kunnen aangaan
* vakgerichte informatie beschikbaar krijgen
* kunnen komen tot een kwaliteitsgarantie naar opdrachtgevers
* eigen identiteit en originaliteit kunnen beschermen, bewaren en bewaken
* optimaal in staat worden gesteld om artistiek hoogwaardige producties te maken

Hoe?   
Stichting Artiesten Belangen Centrum wil overleggen, adviseren en als volwaardig gesprekspartner deelnemen aan discussies met als doel een beleidsbepalende inbreng te krijgen op landelijk niveau.
Stichting Artiesten Belangen Centrum houdt zich bezig met o.a. de volgende onderwerpen:
* Kamer van Koophandel: zakelijke voordelen, adresbestanden, aanbod van diensten, enz.
* ZZP, PZO en MKB: van toepassing zijnde regelingen, inzicht in marktontwikkelingen, subsidieregelingen, investeringsmogelijkheden, enz.
* Ministerie van Cultuur: mogelijkheden buitenland, culturele uitwisselingen, (zomer)festivals, cultuuragenda’s, enz.
* Ministerie van Binnenlandse zaken: projecten voor scholen, minderheidsgroeperingen, ouderen, enz.
* Opdrachtgevers: overleg normering optiebeleid, contracten, annuleringen, TV- en radiowerk, folder/postermateriaal, enz.
* Vakbonden: voorzieningen, pakketverzekeringen, belangenbehartiging in conflictsituaties, enz.

Waar? 
Stichting Artiesten Belangen Centrum is een landelijke Stichting en organiseert regelmatig een aantal verschillende activiteiten. Er wordt altijd een locatie gezocht ergens centraal in het land, zodat het voor iedereen haalbaar is om te komen. We maken graag een uitzondering als we te gast kunnen zijn bij collega-artiesten die b.v. een atelier, studio, theatertje, vergaderruimte of werkplaats hebben waar we kunnen samenkomen.